• Danish
  • English

Om Innovationsnetværket RoboCluster

RoboCluster er et nationalt innovationsnetværk, der samler de danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi

Netværkets medlemmer innoverer, udvikler og applikerer robot‐ og automationsteknologier gennem samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og private virksomheder. Dette sker bl.a. gennem nye konkret matchmaking, videndeling og udviklingsprojekter.

Denne tværfaglige samarbejdsform sikrer, at teknologi, viden og kompetencer på området samles og videreudvikles til gavn for det danske samfund.

Samarbejdet blandt netværkets partnere og interessenter skaber grundlaget for nye teknologibaserede og videntunge produkter, der understøtter udviklingen mod et mere konkurrencedygtigt, produktivt og grønt Danmark. Netværkets afsæt hentes bl.a. i robot‐ og automationsteknologiske erfaringer og produkter fra fremstillingsindustrien, der traditionelt har været drivende for udviklingen af robot‐ og automationsteknologi igennem de seneste årtier.

Målet er at bringe denne viden og disse teknologier i spil i brancher og sektorer, for hvilke det er nyt, og for hvem det er velkendt ‐ og derved skabe grobund for ikke mindst den danske jobskabelse og vækst.

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 6550 7952

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere