• Danish
  • English

Om RoboCluster

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed.

RoboClusters medlemmer innoverer, udvikler og applikerer robot- og automationsteknologier gennem samarbejde og videndeling mellem videninstitutionerne og private virksomheder. Dette sker bl.a. gennem konkret matchmaking, videndeling og udviklingsprojekter. Samarbejdet blandt netværkets partnere og interessenter skaber grundlaget for nye teknologibaserede og videntunge produkter, der understøtter udviklingen mod et mere konkurrencedygtigt, produktivt og grønt Danmark.

Robotter og droner har en særlig styrkeposition i Danmark, og er dynamiske og eftertragtede teknologier, der kan være med til at løse samfunds- og vækstudfordringer.  Robotteknologien udgør en krumtap i fremtidens industrier, og anvendelsen af robotter i industrien er voldsomt stigende. Men robotter er mere end industri og fremstilling – og droner er mere end visuel inspektion og luftfotos. Med en masse forventninger til robotter og droners anvendelsesdomæner følger behovet for innovative løsninger.

Mission
RoboClusters mission er med robotindustriens virksomheder og videninstitutioner at styrke forskning og innovation inden for robotteknologi i velkendte og nye anvendelsesdomæner gennem landsdækkende vidensdelings- og netværksaktiviteter og samarbejdsprojekter.

Tomt logo m tekst
Syddansk Vækstforum

Aktiviteterne i RoboCluster fokuserer på robotteknologiske områder, og er fokuseret omkring Automation & Styring, Droner, Kollaborative Robotter og Mobile Robotter. Det folder sig ud i at være netværksarrangementer, studieture, gå-hjem-møder og samarbejdsprojekter.

Økonomi 
RoboCluster er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte med kr. 12 mio. og af Syddansk Vækstforum med kr. 2,8 mio.

RoboClusters bevillingsperiode løber fra d. 1.12.2018 til 31.12.2020.

Den overordnede strategi for RoboCluster kan ses HER.

Herunder kan du se en kort film om, hvorfor det giver god mening at blive en del af de danske klynger og innovationsnetværk:

 

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

RoboCluster

+45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere