• Danish
  • English

Faglige netværk

RoboCluster arbejder sammen med flere forskellige netværk, klynger og andre organisationer i Danmark, herunder DIRA, DAu, BrainsBusiness, samt innovationsnetværkene MADE, Danish Healthtech og InfinIT

BrainsBusiness
Den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness er samlingspunktet for det nordjyske IKT-miljø. Klyngen er en platform for innovation mellem erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt bindeleddet til offentlige myndigheder. Ud over at arbejde for at styrke og udvikle det nordjyske IKT-miljø udgør BrainsBusiness også en vigtig brobygger til en lang række andre brancher, hvor IKT spiller en afgørende rolle i produkter og arbejdsprocesser.

Læs mere om BrainsBusiness

Danish Healthtech
Innovationsnetværket Danish Healthtech styrker innovation og vækst inden for en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner, sundheds- og velfærdsinnovation. Som samlende, nationalt netværk sikrer Danish Healthtech små og mellemstore virksomheder let og enkel adgang til kommuner, hospitaler, videninstitutioner og klynger inden for området. Målet er at udvikle og udbrede løsninger, der skaber bedre sundhed for borgere, vækst for virksomheder og et bæredygtigt samfund. 

Læs mere om Danish Healthtech

DAu – Dansk Automationsselskab
DAu, der har omkring 150 medlemsvirksomheder, arbejder for at samle og formidle viden om automatisering. Medlemmerne dækker hele værdikæden inden for automation - herunder produktionsvirksomheder, leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer og rådgivere.

DAu er en selvstændig forening under DI og trækker løbende på DI's store ekspertise og forretningsnetværk.

Læs mere om DAu

DIRA – Dansk Robot Netværk
DIRA er netværk for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering. Flere medlemmer har allerede robotter i drift i dag, andre er med i netværket for at blive klogere på dette område, som forberedelse til fremtidig investering i teknologien. DIRA udgiver årligt den danske robotstatistik samt uddeler den prestigefyldte DIRA Automatiseringsprisen.

Læs mere om DIRA

InfinIT
InfinIT er et landsdækkende innovationsnetværk under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hovedparten aktiviteterne er forankret i et af syv fokusområder: Big Data & Business Intelligence, Processer & IT, Security, Future Technologies in Smart Society, Embedded Systems Engineering, Sporings- & positioneringstjenester samt Usability & interaktionsdesign.

Læs mere om InfinIT

MADE
Innovationsnetværket for Fremtidens Produktion skaber en sammenhængende og koordineret, national indsats på tværs af produktionsaktører og styrker økosystemet om produktion i Danmark. De virksomhedsnære aktiviteter karakteriseres ved høj faglighed, videndeling og matchmaking og er især tilrettelagt for SMV’er. Innovationsnetværket giver danske produktionsaktører indsigt i potentialerne ved de nye teknologier og metoder og søger at accelerere udviklingen og digitaliseringen af dansk industri. 

Læs mere om MADE

Syddansk Sundhedsinnovation
Syddansk Sundhedsinnovation er Region Syddanmarks stab for sundhedsinnovation. Syddansk Sundhedsinnovation arbejder for at samaskabe løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. Syddansk Sundhedsinnovation fungerer både som et videnscenter, konsulenthus og projekthus, hvor de løser opgaver inden for både telemedicin, digitalt samarbejde og infrastruktur, robotinteraktion og logistik, servicedesign, sundhedsarkitektur og funding 

Læs mere om Syddansk Sundhedsinnovation 

Siden er under opdatering. Hvis du synes dit netværk mangler, så send en mail til [email protected] med en kort beskrivelse.

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

RoboCluster

T. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere