• Danish
  • English

Historie

RoboCluster tager udspring i et unikt samarbejde mellem erhvervslivet og forskningsinstitutionerne. Et samarbejde, der har affødt en koncentration af viden og kompetencer inden for robotteknologisk udvikling og anvendelse i området.

20100707_historikFormelt blev RoboCluster etableret i foråret 2002 som en lille selvstændig enhed med base på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet. Initiativet blev støttet af Syddansk Universitet, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Odense Tekniske Skole, det daværende Fyns Amt, Odense Kommune og Videnskabsministeriet som et såkaldt vækstmiljø. Formålet var at skabe netværk og afdække grundlaget for dannelsen af et videnscenter inden for robot- og automationsteknologi.

I 2006 blev RoboCluster regionalt forankret som et Regionalt Teknoloicenter for robotter, automation og intelligente systemer, hvor Center for Product Development - CPC i Sønderborg og Designskolen Kolding blev tilføjet partnerkredsen, mens Syddansk Universitet og Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum fusionerede til Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet.

Samtidig blev de fire fokusområder; Industriel produktion, Biologisk produktion, Pleje og sunheds og Leg og læring omdrejningspunktet for aktiviteterne i RoboCluster. Formålet var at styrke og udvide robot- og automationsteknologiens vækstmuligheder i den syddanske region og igangsætte og forankre en innovativ udvikling af fremtidens produkter og processer med udgangspunkt i anvendelsen af robotteknologi, sensorer og intelligente systemer.

I dag er RoboCluster nationalt forankret som et nationalt innovationsnetværk for robotter, automation og intelligente systemer. Konsortiepartnerne tæller nu Danmark Tekniske Universitet, Designskolen Kolding, FORCE Technology, Indesmatech, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, Udvikling Fyn, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet - ligesom opmærksomheden også rettes mod internationale kraftcentre, der kan styrke innovationsnetværkets position.

RoboCluster er i dag organisatorisk forankret hos Erhvervshus Fyn og har fysisk til huse i Forskerparken i Odense. RoboCluster er stadig støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet som et af innovationsnetværkene i Danmark.

Siden opstarten i 2002 har RoboCluster modtaget stor positiv respons og opbakning fra virksomheder og institutioner med tilknytning til robot- og automationsbranchen. I dag er der skabt en stærk videnbase gennem en lang række udviklingsprojekter og etableret fag- og temaspecifikke netværk til fremme og udnyttelse af robotteknologien. RoboCluster spiller desuden en aktiv rolle omkring robotteknologiens muligheder set i et overordnet samfundsmæssigt perspektiv. Herunder hvordan fx industrien, landbruget, sundhedsvæsenet og undervisningssektoren kan drage fordel af de robotteknologiske muligheder.

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

RoboCluster

T. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere