• Danish
  • English

Internationalisering

Indsatsområdet søger at afdække, hvilke internationale ambitioner og -barrierer, som robotvirksomheder og relaterede videninstitutioner har

Baggrund

For bedst muligt at kunne støtte op om fremtidige internationaliseringsaktiviteter, der kommer robotteknologier til gode, er der brug for dybere indsigt i, hvad vores styrkepositioner, når vi taler robotteknologier, samt hvilke ambitioner og barrierer klyngens medlemmer oplever, når de arbejder internationalt. 20190220_Internationalisation

Formål/vision

Der er fire overordnede opgaver inden for indsatsområdet, som består af:

  1. Screening af robotvirksomheder og videninstitutioner: Hvad er deres internationale Go-to-Market strategier og barriererne herfor?
  2. Netværksarrangementer med relevant input til internationalisering af relevant robottech og -forskning.
  3. Etablering af internationale partnerskaber, der kan støtte internationaliseringen af robottech og -forskning. 
  4. Indsamling af data, der kan benchmarke det danske entreprenørielle økosystem for robotteknologier ift. andre internationale miljøer – og som kan danne grundlag for, hvordan vi fortsat styrker det entreprenørielle økosystem. 

Forventede resultater

Indsatsområdet løber over en 2-årig periode, og skal sikre vidensudveksling og matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner på internationalt plan, således disse er opdateret på den nyeste viden om brug og udvikling af robotteknologi, og hermed kan fremme vidensbaseret vækst og produktivitet i erhvervslivet og den offentlige sektor.

Projektdeltagere

Odense Robotics er den primære faciliterende aktør af de aktiviteter, der kommer til at være i indsatsområdet. Indsatsområdet går på tværs af alle projekter og aktiviteter i RoboCluster, så alle samarbejdspartnere i RoboCluster vil komme til at spille en rolle og blive inddraget i aktiviteterne.

Kontaktperson
Sabina KethelzSabina Kethelz

Business Development Manager

Odense Robotics

M. +45 4272 6697

LOADEMAIL[saket]DOMAIN[odenserobotics.dk ]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere