• Danish
  • English

Logo

RoboClusters logo består af et ikon sammensat med navnetrækket skrevet i kapitaler.

RoboCluster ikonIkonet illustrerer den triple helix-model, som RoboCluster er baseret på, hvor forskning, erhvervsliv og samfund (symboliseret med de tre forgreninger) qua RoboCluster (symboliseret i midten) indgår i dialogbaseret samarbejde omkring udvikling og vækst gennem brug af robotter, automation og intelligente systemer.

Den organiske form afspejler dynamikken og fleksibiliteten i samarbejdet og understreger, at det er mennesker, som indgår i de tværfaglige samarbejder. Logoets grafiske fremstilling ligeordner partnerne. Det politiske miljø viser retning, skaber markeder og starter programmer. Videninstitutionerne skaber ny viden og etablerer samarbejdsprojekter, mens erhvervslivet bidrager med markedsviden, medfinansiering og deltager i samarbejdsprojekterne. Logoet symboliserer, at partnerne sammen i tværfaglige samarbejder kan skabe et større hele end hver for sig, og at vi er gensidigt afhængige af hinanden, hvor den ene parts handlinger påvirker de andres adfærd og resultater.

Logoet blev lanceret i januar 2009 i forbindelse med opstarten af Innovationsnetværket RoboCluster, som opgraderer RoboCluster til et nationalt samlende netværk for robotter, automation og intelligente systemer.

Navnet

RoboCluster er en sammenstilling af ordet robot og af det engelske ord cluster, der betyder klynge eller gruppe. Navnesammensætningen understreger RoboClusters virkefelt inden for robotter og robotteknologi og reflekterer, at vi er en gruppe af interessenter, som er samlet i et netværk. Navnet er meningsdannende på både dansk og engelsk, hvilket understreger, at RoboCluster ud over et dansk afsæt også har et internationalt sigte med internationale interesser og samarbejdspartnere.

Kontaktperson
Sarah BrandtSarah Brandt

Kommunikationsansvarlig

RoboCluster

T. +45 2125 9414

LOADEMAIL[sbran]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere