• Danish
 • English

Samarbejdsprojekter 2019

Skal din virksomhed være med i front?

Samarbejdsprojekter I RoboCluster er defineret som mindre projekter, der over en kortere afgrænset periode ser på udfordringer, og i et samarbejde mellem flere virksomheder, universitetet eller GTS’er ser på løsningsmuligheder. Projektets fokus er først og fremmest at få mere viden – og forhåbentlig vækst – til virksomhederne.

I januar 2019 igangsatte Innovatiosnnetværket RoboCluster flere forskellige samarbejdsprojekter. Læs meget mere om de enkelte projekter længere nede. 

Hvis du som virksomhed ikke fandt det rette projekt, så hold øje med netværket. Vi forventer at åbne et kald i forsommeren 2019, hvor man kan byde ind med projektideer til samarbejdsprojekter i RoboCluster 2020.

Vil du som virksomhed være med i et samarbejdsprojekt? 
Som medlem  af RoboCluster har man mulighed for at blive en del af vores samarbejdsprojekter. De afsatte midler går til vidensinstitutionerne, og der er derfor ikke midler til virksomhederne. Til gengæld får I nyeste viden og indsigt om teknologiens mange muligheder for din virksomhed sammen med andre virksomheder og vidensinstitutioner. Vi melder ud på vores hjemmeside, nyhedsbrev (modtager du ikke allerede vores nyhedsbrev, så tilmeld dig ude i højre side) og LinkedIn, når der bliver åbent kald for nye samarbejdsprojekter. 

Måske er der et projekt, der matcher dit virksomhedsbehov. Vil du hellere blot høre om resultaterne, så skal vi nok sende dem ud både i vores nyhedsbreve, samt afholde arrangementer, hvor du kan komme helt tæt på projektet, deltagerne og resultaterne.

Projekterne i RoboCluster fokuserer på robotteknologiske områder, og er fokuseret omkring Automation & Styring, Droner, Kollaborative Robotter og Mobile Robotter, samt AI i Hardware og Brugerperspektiver. Læs mere om de enkelte projekter herunder.

Krav for deltagelse:

 • Skal være en virksomhed med dansk CVR-nummer
 • Skal være parat til indgå i et ligeværdigt samarbejde med andre virksomheder, således at den nye viden fra projektet, tilfalder alle virksomheder i projektet.
 • Skal underskrive en samarbejdsaftale for deltagelsen i projektet
 • Skal kunne afsætte de nødvendige ressourcer til at indgå i et projekt, dvs. skal kunne afsætte ressourcer/tid til at deltage. For et projekt forventes dette tal at være omkring 100 timer, inkl. deltagelse i møder og workshops, egen forberedelse og arbejdstid i egen virksomhed.

Hvis ovenstående ikke kan opfyldes, eller hvis projektet har nået det maximale antal virksomheder som det konkrete samarbejdsprojekt kan bære, kan vi desværre ikke tilbyde plads i projektet, og i stedet henviser vi til det arrangement, hvor viden vil blive delt med alle interesserede. Der tages forbehold for ændringer i samarbejdsprojekterne, herunder endelig godkendelse ved RoboClusters bevillingsgiver (Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte).

Samarbejdsprojekter 2019

Intelligente robotter, der lærer fra mennesker
I dette samarbejdsprojekt identificeres industrielle relevante opgaver og det demonstreres, hvordan viden fra en menneskelig ekspert, fx. en operatør i produktionen, kan overføres til en robot, hvorefter robotten kan lære videre for at optimere processen. 

Læs mere om projektet HER 

Robotten som modul i fremtidens fabrik
I dette samarbejdsprojekt vil man demonstrere udnyttelsen af kollaborative robotter som et fleksibelt standardmodul til kapacitetsskalering i en produktion med høj varians. I projektet vil man tage udgangspunkt i den modulære, rekonfigurerbare produktionslinje i AAU Smart Lab på Aalborg Universitet.

Læs mere om projektet HER

Droner til transport
Tre mindre projekter, der fokuser på udvikling og demonstration af droneløsninger til godstransport. Projekterne vil tage udgangspunkt i tre konkrete cases:

 • Transport af tungt gods (50-100 kg) til offshore
 • Transport af mindre gods af høj værdi
 • Transport af gods i afgrænset industriområde.

Læs mere om projektet HER

Simulering af ægte kollaborative robotløsninger
Projektet er et feasibility studie, der vil afdække mulige fremgangsmåder ved hjælp af simulering til at facilitere indførelse af kollaborative robotter. Omdrejningspunktet vil være realistiske simuleringer inkluderende teknologi, som vil undersøge og afgøre om et givet løsningsforslag kan fungere i praksis.

Læs mere om projektet HER

Programming by Demonstration for sundhedsrobotter
Projektet omhandler brugen af kollaborative robotter inden for sundhedsområdet med fokus på at teste brugen af Programming by Demonstration (PbD) til programmering af robotbevægelser til sundhedsrobotter. PbD kan bruges til at overføre udførelsen fra eksperter til robotter uden at essentielle dele af bevægelserne går tabt i robotprogrammeringen.   

Læs mere om projektet HER

Mobile Robotter – Inde-Ude-Inde
Et stigende ønske fra bl.a. plejehjem, hospitaler, gartnerier og produktionshaller, er at de mobile robotter bliver i stand til at kunne bevæge sige fra de primære indendørs omgivelser og udenfor hvor de f.eks. skal krydse en plads, en sti, eller et andet udendørs areal, for igen at køre indenfor et andet sted. Formålet med projektet er at adressere netop denne problemstilling og fremme udviklingen af den nødvendige inde-ude-inde sensor- og styringsteknologi så det muliggøres. 

Læs mere om projektet HER 

Inter urbane køretøjer (IUV’er)
I dette samarbejdsprojekt kigges der på en simplere delmængde af selvkørende biler til persontransport, de såkaldte førerløse inter-urbane køretøjer (IVU’er). Her vil der blive set på forskellige testsystemer af sensorer og styringssystemer, som vil blive demonstreret på Aalborg Universitets  IVU platform i udvalgte scenarier. 

Læs mere om projektet HER

AI Hardware-Apps (HAPPs) i industriel produktion/fremstilling
Formålet med dette projekt er at demonstrere hvordan dybdegående AI-analyser af procesdata kan benyttes til at foretage datadrevne optimeringsvalg i en produktionskontekst.

Læs mere om projektet HER

Brugerperspektiver på integrerede robotteknologier
Fokus i samarbejdsprojektet vil være at bringe robotteknologier og brugen af disse ind i nye anvendelsesområder. Her ses på henholdsvis brugerperspektiver og strategisk design, dvs. sammenhæng mellem brugere, robotteknologi, regulering, forretningsmodel og organisation. Der fokuseres på henholdsvis sociale robotter kombineret med Leg & Læring, og Telepresence robotter og telecommuting i konkrollerede læringssituationer.

Læs mere om projektet HER

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere