Alt, du behøver at vide om “osv.”

Hvad er “osv.”?

“osv.” er en forkortelse af det latinske udtryk “et cetera”, som betyder “og så videre” på dansk. Det bruges til at angive, at der er flere elementer eller oplysninger, som ikke er blevet nævnt, men som er af samme type eller karakter som dem, der allerede er nævnt. “osv.” er en populær og almindeligt anvendt forkortelse i både skriftlig og mundtlig kommunikation.

Hvad betyder “osv.”?

Som nævnt tidligere betyder “osv.” “og så videre” på dansk. Det bruges til at indikere, at der er flere ting, der kunne være nævnt, men som ikke er blevet det. Det er en praktisk måde at afkorte en liste eller en række oplysninger, når det ikke er nødvendigt at nævne dem alle specifikt.

Hvordan bruges “osv.”?

“osv.” bruges normalt i slutningen af en liste eller en opremsning af elementer. Det placeres efter det sidste element og efterfulgt af et punktum. For eksempel:

 • Jeg kan lide at spise frugt som æbler, bananer, appelsiner osv.
 • Vi skal købe mælk, brød, æg osv. i supermarkedet.

Historien bag “osv.”

Oprindelse af “osv.”

Den latinske forkortelse “et cetera” blev brugt allerede i det gamle Rom. Det blev brugt til at afkorte lister og opremsninger af elementer, der ikke skulle nævnes specifikt. Med tiden blev udtrykket “et cetera” forkortet til “etc.” og senere til “osv.” på dansk.

Udvikling af betydning og brug

I løbet af årene har betydningen og brugen af “osv.” udviklet sig. Oprindeligt blev det primært brugt i formelle sammenhænge som i akademiske tekster og formelle dokumenter. I dag bruges det imidlertid også i mere uformelle sammenhænge som i daglig samtale og i sociale medier.

Formelle og uformelle brug af “osv.”

Formel brug af “osv.”

I formelle sammenhænge bruges “osv.” til at afkorte lister og opremsninger af elementer i skriftlige tekster som i artikler, rapporter og akademiske papirer. Det bruges også i formelle taler og præsentationer.

Uformel brug af “osv.”

I mere uformelle sammenhænge bruges “osv.” i daglig tale, i sms’er, i sociale medier og i andre former for uformel skriftlig kommunikation. Det er en praktisk måde at afkorte en liste af elementer uden at skulle nævne dem alle specifikt.

Alternativer til “osv.”

Andre forkortelser med lignende betydning

Der er flere andre forkortelser, der har en lignende betydning som “osv.” Disse inkluderer:

 • etc. – forkortelse af det latinske udtryk “et cetera”
 • og lign. – forkortelse af “og lignende”
 • osb. – forkortelse af “og så videre”

Alternative udtryk til “osv.”

Hvis du ønsker at undgå at bruge en forkortelse som “osv.”, kan du i stedet bruge alternative udtryk som:

 • og andre lignende ting
 • og så videre
 • og sådan

Eksempler på brug af “osv.”

Eksempler i skriftlig kommunikation

Her er nogle eksempler på, hvordan “osv.” kan bruges i skriftlig kommunikation:

 • Jeg har brug for at købe frugt som æbler, bananer, appelsiner osv.
 • I dag skal vi diskutere emner som politik, økonomi, miljø osv.

Eksempler i mundtlig kommunikation

I mundtlig kommunikation kan “osv.” bruges på følgende måde:

 • Jeg kan godt lide at spille forskellige sportsgrene som fodbold, tennis, basketball osv.
 • Vi skal købe nogle dagligvarer som mælk, brød, æg osv.

Grammatik og syntaks af “osv.”

Placering af “osv.” i sætninger

“osv.” placeres normalt efter det sidste element i en liste eller opremsning. Det følges af et punktum for at markere afslutningen af sætningen. For eksempel:

 • Jeg kan godt lide at læse bøger, se film, spille spil osv.
 • Vi skal huske at købe æbler, bananer, appelsiner osv.

Grammatiske regler for brug af “osv.”

Når du bruger “osv.”, er det vigtigt at huske følgende grammatiske regler:

 • “osv.” er altid skrevet med små bogstaver.
 • “osv.” skal altid følges af et punktum.
 • “osv.” bruges normalt kun i flertalsform.

Hyppige fejl og misforståelser ved brug af “osv.”

Fejl i stavning og tegnsætning

En hyppig fejl ved brug af “osv.” er at stave det forkert, for eksempel som “osb.” eller “osw.”. Det er også vigtigt at huske at sætte et punktum efter “osv.” for at markere afslutningen af sætningen.

Misforståelser ved brug af “osv.”

Nogle gange kan der opstå misforståelser, når man bruger “osv.”, især hvis konteksten ikke er tydelig. Det er vigtigt at være præcis og tydelig i sin kommunikation for at undgå misforståelser.

Brugen af “osv.” i forskellige fagområder

Brug af “osv.” inden for sprog og litteratur

I sprog og litteratur bruges “osv.” til at afkorte lister af ord, sætninger eller citater. Det bruges også til at angive, at der er flere eksempler eller oplysninger, der kunne være nævnt, men som ikke er blevet det.

Brug af “osv.” inden for videnskab og teknologi

I videnskab og teknologi bruges “osv.” til at afkorte lister af forskellige elementer, som f.eks. kemiske forbindelser, tekniske termer eller videnskabelige begreber. Det bruges også til at angive, at der er flere eksempler eller oplysninger, der kunne være nævnt, men som ikke er blevet det.

Opsummering

“osv.” er en almindeligt anvendt forkortelse af det latinske udtryk “et cetera”, som betyder “og så videre” på dansk. Det bruges til at afkorte lister og opremsninger af elementer, hvor det ikke er nødvendigt at nævne dem alle specifikt. “osv.” kan bruges både i formelle og uformelle sammenhænge og findes i mange forskellige fagområder.

Kilder

1. “osv.” – Den Danske Ordbog. Tilgængelig online: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=osv.

2. “et cetera” – Merriam-Webster Dictionary. Tilgængelig online: https://www.merriam-webster.com/dictionary/et%20cetera

ejer Avatar

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.