• Danish
  • English

AIM - avanceret automations investerings model

- Udvikling af benchmarkingværktøj til måling af virksomheders effekt af indføring af avanceret fremstillingsteknologi

20120601_aimKonkurrenceevnen i danske fremstillingsvirksomheder er under pres. Produktiviteten er lav, og stadigt færre er beskæftiget i fremstillingssektoren, hvilket bl.a. skyldes outsourcing til lande, hvor lønniveauet ligger langt under det danske.

Ikølvandet på denne udvikling er spørgsmålet, om fremstillingssektoren kan blive ved med at skrumpe, uden at det skaber problemer for dansk økonomi og den danske velfærdsstat. Hvad kan man gøre for at undgå, at flere fremstillingsvirksomheder forlader Danmark?

Denne problemstilling sætter projektet AIM fokus på.

Bagom projektet

AIM-projektet skal afklare, hvor stort et potentiale der er i, at virksomheder automatiserer yderligere og bliver mere avancerede. Det sker ved at udvikle et interaktivt benchmarkingværktøj, som skal give virksomheder svar på, hvad de får ud af at satse på avanceret fremstillingsteknologi - med fokus på faktorer som indtjening, vækst, produktivitet, fleksibilitet mv.

Flere undersøgelser viser, at der er stor forskel på niveauet af vækst i danske virksomheder. Nogle klarer sig virkelig godt, mens andre er knap så effektive. Og det er de erfaringer, som skal samles, så de mindre effektive virksomheder kan lære af de mest effektive på området.

Ud over potentialet for vækst skal projektet også analysere, hvad der kræves af ændringer på andre fronter for at få det optimale ud af en avanceret automation. Det gælder fx ændringer i virksomhedernes organisation, det ledelsesmæssige og i medarbejdernes uddannelse.

Værktøjet udvikles i første omgang i dialog med 50 fremstillingsvirksomheder - men ambitionen er, at 500 virksomheder skal bidrage med data til værktøjet.

Bevilling

Projektet løber fra 2010 til 2015 og er støttet af Industriens Fond med 12 millioner kroner.

Partnere

Kontaktperson
Søren Peter JohansenSøren Peter Johansen

Teamleder

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

T. +45 7220 2859

LOADEMAIL[spj]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere