• Danish
  • English

AutomationsBoost

Målrettet innovationsprogram, der skal øge graden af innovation og automatisering i små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark

Baggrund
Fremstillingsindustrien i Danmark har i de seneste 30 år mistet 200.000 job som resultat af udflytningen af produktion til andre lande. Det har ramt Region Syddanmark hårdt, da en stor del af arbejdspladserne her netop findes i produktionsvirksomheder.

Formål/vision
Projektets formål er at fremme innovationen i små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Det skal ske ved at gennemføre nye innovationssamarbejder mellem små- og mellemstore virksomheder med et automatiseringsbehov, leverandører af automatiseringsløsninger i Region Syddanmark og vidensinstitutioner.

Sammen skal aktørerne skabe nye automatiseringsløsninger med et stort generisk potentiale, som efter programmets afslutning skal kunne sælges til flere virksomheder som en form for standardløsning.

Erhvervshus Syddanmark og RoboCluster er operatør på projektet, og sammen med Syddansk Universitet, Teknologisk Institut med flere udgør de et udvalg, der skal udvælge mindst ni innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde skal der indgå mindst tre små- og mellemstore virksomheder, hvoraf en er leverandør af automatiseringsløsninger samt mindst en vidensinstitution.

Når projektets nye generiske automatiseringsløsninger bliver kommercialiseret, betyder det, at produkterne kan sælges til mange kunder. I og med at produkterne er generiske, er en skalering af produktionen mulig. Det giver et stort potentiale for vækst hos leverandørvirksomhederne. Målet med projektet er derfor, at der kan skabes ca. 200 mio. kr. i ny årlig omsætning, ca. 80 mio. kr. i mereksport og mindst 80 nye job i Region Syddanmark.

Aktiviteter i projektet

  1. Kvalificering og etablering af innovationssamarbejder med udgangspunkt i projektets bevillingsudvalg
  2. Udvikling af nye produkter/løsninger (gennemførsel af udviklingsfaser)
  3. Test af og brugerinddragelse i forhold til de udviklede produkter/løsninger
  4. Test af de udviklede produkters/løsningers anvendelighed, sikkerhed og markedspotentiale.

Se de bevilligede projekter i AutomationsBoost HER

Forventede resultater

Mindst 20 private virksomheder indgår i projektets innovationssamarbejder, hvilket vil medføre en samlet privat investering i forskning og innovation på 13 mio. kr. Derudover vil minimum fem virksomheder igennem projektet udvikle nye produkter eller introducere produkter til nye markeder. Projektets udviklings- og testfaser vil resultere i mindst ni nye automatiseringsprodukter.

Projektets langsigtede effekt vil være at fremme effektiviteten blandt de SMV'er i Syddanmark, som implementerer de nye automatiseringsløsninger, som er udviklet i projektet.

Økonomi

Projektet har et samlet budget på kr. 38.136.184, hvoraf kr. 7.497.574 bliver bevilget af Den Europæiske Regionalfond, kr. 17.500.000 bliver bevilget af Syddansk Vækstforum, og kr. 13.138.610 er virksomhedernes egenfinansiering.

Projektet løber fra 1. marts 2016 - 28. februar 2020

Projektdeltagere

Interesseret? - læs mere om innovationstilbuddet HER.


 20160819_Vaekstforum-DK         20160819_EU-Regional-DK      

Kontaktperson
Per F. GøsePer F. Gøse

Projektleder

RoboCluster

+45 6550 7387

LOADEMAIL[pfg]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere