• Danish
  • English

Bevilligede projekter i AutomationsBoost

Liste over bevilligede projekter i AutomationsBoost pr. 21.11.2016

Profeeder Multi

Profeeder Multi er som et robotkontrolleret magasinkoncept hvis formål er fleksibel, effektiv og automatiseret håndtering og indføring af arbejdsemner til forarbejdnings- og montageoperationer i industrielle produktionslinjer. Konceptet er målrettet HMLV fremstillingssegmentet, hvor det muliggør forbedrede og rekonfigurerbare logistiksystemer for arbejdsemner, såvel som hurtig op- og omstilling af arbejdsoperationerne.

Lead: EasyRobotics ApS, Sønderborg

Off-the-shelf robotsliber 

Projektets formål er at udvikle en of-the-shelf robotsliber, som skal muliggøre fleksibel og kosteffektiv slibeautomation hos de små og mellemstore virksomheder. Den samarbejdende sliberobot skal indgå som slibe-mesterens forlængede arm og overtage det usunde og slidsomme slibearbejde, uafhængigt af dyre robotintegratorer eller andre eksperter.

Lead: CP Robotics ApS, Odense

Fleksibel pakkerobot

Der er observeret et stort behov for en fleksibel standardløsning til pakning af produkter i æsker eller beholdere. Målet med projektet er at udvikle en prisbillig fleksibel pakkerobot som virksomheder uden teknisk personale selv kan konfigurere og omstille til nye produkter og som kan flyttes rundt i produktionen efter behov.

Lead: Nordbo Systems ApS, Odense 

Flexmontage 

FlexMontage projektet skal udvikle og afprøve et generisk og modulært opbygget koncept, der giver en øget automatiseringsgrad, som forbedrer effektiviteten ved montageopgaver i High-Mix, Low-Volume (HMLV) produktionssystemer. Modulerne i platformen kan sammenbygges og konfigureres til montageceller med henblik på forskellige produkter og kunder. Fokus er på fleksibel automatisering af udvalgte montageoperationer, der især omfatter samling, positionering og skruning af emner, bl.a. inden for fremstilling af mekatroniske produkter, møbler, hjælpemidler til velfærdssektoren, samt metal- og kunststofprodukter sammensat af flere delemner.

Lead: Pehama Productions A/S, Nordborg

Automatisk tomatplukker 

Formålet med projektet er, at udvikle en ny, effektiv arbejdende prototype for automatiseret plukning af klasetomater. Den arbejdende prototype udvikles på baggrund af erfaringerne med en konceptuel prototype. Målet er dermed at udarbejde en brugbar og enkel tomatplukkerobot, som opvejer de begrænsninger der er i automatiseret plukning i forhold til manuel afbladning og plukning

Lead: Egatec A/S, Odense

Måling af fordærvelsesgrad i fødevarer 

Udviklingsprojektet vil tilføre en væsentlig automatisering i fastsættelsen af holdbarhed af ferske produkter i fødevare produktioner, således man sikre kvalitet samt optimale lager- og håndteringsprocesser. En generisk udgave af måleapparatet kan indgå i en automatiseret løsning hos slutkunden, således både detektering og selektering af kødet indgår i løsningen. Teknologien eliminerer fejl ved nuværende metoder og kan således anvendes til at fastslå om fødevarer er fordærvede eller ej samt bestemme hvor længe den pågældende fødevare kan holde under givne opbevaringsforhold.

Lead: AmiNIC ApS, Middelfart

Beslutningsstøtte-system til produktionsoptimering 

Baggrunden for ansøgning der i dag er et dataloggersystem, men kunderne efterspørger samstemmende en overbygning/udvidelse til beslutningsstøtte til produktionsoptimering. Den eksisterende løsning er baseret på industrielle automationskomponenter med et web-interface pa ALDAQ.COM , hvor der kan laves simpel datasortering, grater og dataudtræk. Dataloggersystemet anvendes i dag bl.a. til datalogning omhandler energieffektivisering i små arbejdsskibe og færger, hvor der er fokus på realtids-beslutningsstøtte.
Den nye løsning, skal kunne servicere både eksisterende- og nye kunder ved hjælp af en modulopbygget udvidelse til automatiseret realtids-beslutningsstøtte til produktionsoptimering, der skal være i stand til at løse kundernes individuelle behov. Optimeringen skal bade kunne ske i realtid lokalt ved maskinen eller web-baseret pa grundlag af historiske data.

Lead: Automation Lab A/S. Svendborg 

Fleksibel palleteringsløsning 

Projektet fokuserer på at indfri efterspørgsel efter en løsning, hvor automation og fleksibilitet er i højsædet med en minimal indbygningshøjde og stor fleksibilitet. Softwaren i løsningen vil bestå af et automatiseret programmeringsmodul, så palletiseren kan "programmere sig selv", ved at palleteringsemnet skannes for størrelse samtidig med at pallen størrelse skannes, hvorefter softwaren selv generer de mest optimale palleteringslag og udfører palleteringen automatisk.

Lead: Robot Nordic ApS, Odense 

Kvalitetssikring i ordreplukning og sampakning

Projektet fokuserer på kvaliteten i forbindelse med ordreplukning og sampakning af flere varer til en kundeordrer for at løse problemerne med pakkefejl, EGA, lønomkostninger og manglende automation. Styresystem varetager interfacet med lagersystemet, kommunikationen med operatøren, styring af al mekanik herunder labelprinter til de enkelte varer og til forsendelseslabel. Systemet skal ligeledes fordele varer i poser efter antal og volumen, for at poser og forsendelseskartoner udnyttes optimalt.

Lead: Egatec A/S, Odense 

Horisontal indpakning af store emner 

RoRoStretchPack Extralarge projektet skal udvikle og afprøve et generisk koncept til fuldt automatiseret og fleksibel horisontal indpakning af store emner, i strækbare PE-foliekanaler. Baseret på allerede eksisterende teknologi og principper udvikles der i projektet blandt andet en forstærket foliegriber og en enhed til foliesvejsning, der kan håndtere indpakning af store emner. Desuden automatiseres alle funktioner, så systemet bliver så driftssikkert som muligt. Maskinen er planlagt til at kunne anvendes i følsomme produktionsmiljøer

Lead: Frank Bruhn ApS, Broager

Kontaktperson
Per F. GøsePer F. Gøse

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 6550 7387

LOADEMAIL[pfg]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere