• Danish
  • English

Brugerperspektiver på integrerede robotteknologier

Fokus i samarbejdsprojektet vil være at bringe robotteknologier og brugen af disse ind i nye anvendelsesområder, herunder organisationer/virksomheder i nye sektorer.

Her ses på henholdsvis brugerperspektiver og strategisk design, dvs. sammenhæng mellem brugere, robotteknologi, regulering, forretningsmodel og organisation. Der fokuseres på kobling mellem TEK-gruppe robotperspektiver og ’anvendelsesområder’ leg/spil/læring og socialt design.20181121_projekt _start 2019

Projektet er kendetegnet ved matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner indenfor det tematiske område ift. konkrete udfordringer - dette match vil typisk involvere både producenter og potentielle aftagere af det udviklede.

I løbet af perioden vil man mødes 2 – 3 gange over tre måneder og i samarbejde fokusere på det tematiske område indenfor henholdsvis:

  • Sociale robotter & leg/læring/træning i et kollaborativt robotperspektiv
  • Telepresence Robots i ’kontrollerede’ rumlige læringssituationer.

Projektdeltagere

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere