• Danish
 • English

Cloud Computing til fleksible robotter i Industri 4.0

Hvordan kan avancerede værktøjer, som f.eks. baneplanlægning til dispensering, gøres tilgængelige for fremstillingsindustrien gennem en online service?

Baggrund

Der er en stigende efterspørgsel på fleksible robotter og automationsudstyr i fremstillingsindustrien, fordi virksomhederne ønsker at bevare konkurrenceevnen - især ved high-mix low-volume produktion, hvor der produceres små stykserier med høj varians.

Dog kan behovet for løbende at omstille til nye produkter i en fleksibel produktion betyde, at en eventuel investering i robot- og automationsteknologi ikke er rentabel. Selvom det valgte robot- og automationsudstyr er fleksibelt og let kan bygges om, kan det for avancerede processer stadig være for tidskrævende og kræve hjælp fra eksperter, der kan programmere de nye processer. Resultatet for lokalområdet kan blive det samme, hvad enten produktionen flyttes til lavtlønslande, eller må lukke, fordi man ikke kan opretholde konkurrenceevnen.

Fleksibelt udstyr skal gå hånd i hånd med de rette hjælpeværktøjer til at programmere processen hurtigt og billigt. I demonstrationsprojektet her tager man udgangspunkt i en case omkring limning. For at programmere en robot til limning, kan man manuelt indlære de punkter, den skal bevæge sig i gennem. Når det drejer sig om rette linjer, er det en overkommelig opgave, men skal robotten følge en kurve, kommer et program hurtigt til at bestå af rigtig mange punkter og dermed være meget tidskrævende at programmere på robotten. Det kan også være svært manuelt at opretholde de korrekte parametre, f.eks. vinkel og position, i forhold til emnet og opnå den ønskede kvalitet. For at afhjælpe dette kan man få hjælp fra avanceret software, der offline kan udregne punkterne og generere robotprogrammet automatisk. Software til offline programmering af banerne er typisk en dyr investering, og har en stejl indlæringskurve, især hvis værktøjet ikke bruges hver dag, men kun indimellem, når et nyt produkt sættes i produktion.

Formål/vision

Formålet med demonstrationsprojektet er at reducere omkostningerne forbundet med omstilling af fleksibelt robot- og automationsudstyr til nye produkter i en produktion med små seriestørrelser. Projektet vil demonstrere muligheden for at udnytte den nyeste Cloud-teknologi til at assistere med programmering af robot- og automationsudstyr, så det er rentabelt for SMV segmentet. Der tages udgangspunkt i dispensering af lim, som er hyppigt anvendt i slutmontage og i vid udstrækning foretages manuelt i dag.

Projektet demonstrerer et nyt samspil af fleksibel robot- og automationsteknologi og Cloud computing. Cloud computing åbner op for nye kanaler, der kan gøre avanceret software, service og support til programmering og konfigurering af robot- og automationsudstyr tilgængelig for industrien. Det kan vise sig særligt anvendeligt til den stigende efterspørgsel af fleksibel robot- og automationsteknologi til high-mix low-volume produktion.

Aktiviteter i projektet

 • Aktivitet 1 - Cloud-infrastruktur: Afdækning af behov, oprettelse og konfigurering af en Cloud-infrastruktur, som understøtter muligheden for at overføre og behandle inputparametre fra brugeren og sende et robotprogram tilbage som resultat.
 • Aktivitet 2 - baneplanlægning som en web-service: Overførsel og tilpasning af baneplanlægningssoftware til Cloud-infrastruktur, samt videreudvikling baseret på demonstrationscase.
 • Aktivitet 3 - fleksibelt dispenseringsudstyr: Afdækning af behov og videreudvikling af udstyr, så det understøtter Aktivitet 2 og Aktivitet 4.
 • Aktivitet 4 - demonstrationscase om automatiseret limning af magneter til højtalerenheder: Udvikling af demonstrationscasen, hvor bruger omstiller til nye varianter af produktet og dermed genererer nye robotprogrammer gennem web-servicen.
 • Aktivitet 5 - workshop og formidling: Afslutningsworkshop omkring mulighederne med Cloud computing i Industri 4.0 med fokus på hjælpeværktøjer til avanceret robotprogrammering

Forventede resultater

Demonstrationsprojektet her er et forgangsprojekt for mange potentielle hjælpeværktøjer, der kan gøres tilgængelige for industrien ved hjælp af Cloud-teknologi. I forhold til robotstyring er der mange ligheder til svejsning. Derudover kan dette også videreføres til andre processer som eksempelvis håndtering og kraftstyrede montageoperationer og til teknologier som eksempelvis vision, databehandling og machine learning.

Demonstrationsprojektet vil udvikle en demonstrator i form af en cloud-baseret service, der kan omdanne en kurve tegnet i 2D- eller 3D-CAD og andre inputparametre, som f.eks. værktøjets vinkel, afstand til emne, dispenseringshastighed og/eller mængde m.m., til et program der kan afvikles på en fleksibel robotplatform med et dispenseringsværktøj. Servicen vil blive demonstreret på en rigtig industriel case.

Bevilling

Projektet løber fra d. 1. juli 2018 til 31. december 2018, og har et budget på 800.000 kroner. Heraf bevilges 400.000 kroner gennem Innovationsnetværket RoboCluster.

Deltagere

Kontaktperson
Mikkel Rath HansenMikkel Rath Hansen

Seniorspecialist

Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut

M. +45 7220 1451

LOADEMAIL[mrp]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere