• Danish
  • English

Den intelligente sprøjtebom

Udvikling af en ny generation af sprøjtebomme til intelligent, miljøeffektiv og stedsspecifik ukrudtsbekæmpelse i landbruget

20100923_sproejtebomMarker og afgrøder lever en kemikaliefyldt tilværelse, hvor store mængder sprøjtegifte til bekæmpelse af ukrudt hører til hverdagen. I 2006 blev der på verdensplan omsat pesticider for ikke mindre end 35 milliarder dollars. Heraf stod det europæiske marked for ca. 8 milliarder dollars, hvilket svarer til 327 tons aktivt stof, som ledes ud i naturen med fare for at ende i grund- og drikkevand.

Årsagen til de store mængder sprøjtegifte skal bl.a. findes i de teknologiske løsninger, som findes på markedet. Alle typer af nuværende sprøjtebomme anvender bredsprøjtning, hvor hele marken sprøjtes uden skelnen mellem områder med ukrudt og områder uden ukrudt.

Men sådan behøver det ikke være i fremtiden. Projektet "Den intelligente sprøjtebom" udvikler en ny generation af sprøjtebomme, der i én og samme arbejdsgang finder frem til ukrudtet og foretager en stedsspecifik sprøjtning. Udviklingen vil få stor betydning for ikke mindst fremtidens vandmiljø, da den vil kunne nedbringe pesticidforbruget med over 90 %. I Europa svarer det til ca. 300 tons aktivt stof, som ikke længere behøver at ende i naturen.

Projektplan

Den primære målsætning med "Den intelligente sprøjtebom" er at udvikle en robust og funktionelt prototype med gode muligheder for efterfølgende kommercialisering. Projektet har derfor særligt fokus på seks delopgaver:

1. Udvikling af hurtig og præcis positionering og tilpasning af systemets bevægelser i forhold til planterækkernes placering i naturen.
2. Udvikling af sprøjtesystem med evne til at præcisionssprøjte meget små områder i bevægelse.
3. Udvælgelse af sprøjtedysser, der ved stedsspecifik sprøjtning opnår samme dækningskvalitet som bredsprøjtning.
4. Design og udvikling af sprøjtebommens udformning i forhold til udfordringer omkring kontrol af sprøjtedysser.
5. Udvikling af et visionbaseret softwaresystem til identificering og lokalisering af ukrudt.
6. Udvikling af software til realtidsanalyse af behov for sprøjtning.

Løsningen består fysisk af en sprøjtebom med integreret kamera, et visionsystem og et billedbehandlingsmodul. Sprøjtebommen udvikles til sprøjtning af ukrudtsplanter med 2-4 blade.

Deltagere

Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet varetager projektledelsen ved projektchef Niels Jul Jacobsen.

Økonomi

Højteknologifonden støtter projektet med 12.830.000 kr. Projektets samlede budget er 25.660.000 kr.

Tidshorisont

Projektet løber fra 01.10.2009 til 30.09.2012

Kontaktperson
Morten NielsenMorten Nielsen

Cluster Manager

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 6550 7313

LOADEMAIL[morten.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere