• Danish
  • English

DigitaliseringsBoost

DigitaliseringsBoost er et innovationsprogram, der har den intention at accelerere implementeringen af Industri 4.0 løsninger i små- og mellemstore virksomheder i Danmark.

Baggrund
For at dansk industri skal kunne drage fuld nytte af de tilgængelige muligheder, f.eks. Internet of Things (IoT) eller Big Data, som eksisterer i forbindelse med Industri 4.0, er det essentielt at små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) får mulighed for at blive en del af udviklingen. 

Formål/Vision
Projektet har til formål at accelerere implementeringen af Industri 4.0 løsninger hos SMV’er.
Det er projektets vision, at der på kort sigt vil blive skabt løsninger, der på længere sigt vil skabe nye virksomheder og dermed arbejdspladser. 

20171218_DigitaliseringsBoost

Aktiviteter i programmet:
Projektets vision vil blive opnået gennem innovationssamarbejder, der vil være rettet mod produkter, løsning eller koncepter med generisk potentiale og med øje for hvorledes disse kan bidrage til øget produktivitet i virksomheder. 

Et innovationssamarbejde vil bestå af minimum 3 SMV’er og 1 vidensinstitution, og vil tage
udgangspunkt i de kompetencer, de enkelte virksomheder har brug for. Fokus vil derfor ligge på de teknologiske drivere, der definerer Industri 4.0.  

Forventede resultater
Det forventes at programmet gennem innovationssamarbejder vil skabe mindst 20 nye generiske Industri 4.0 produkter/løsninger.  Disse nye produkter/løsninger forventes fem år efter projektets afslutning at have ført til etableringen af 20 nye innovative virksomheder og øget produktivitet i danske SMV’er. Det forventes yderligere, at de nye virksomheder og den øgede produktivitet generer 280 nye jobs samt øget omsætning og eksport.   

Bevilling
Programmet har et budget på 64 mio kr. hvoraf Den Europæiske Regionale Udviklingsfond støtter med 31.756.800 kr.

Programmet løber i perioden 2017 -2020.

Projektdeltagere

RoboCluster deltager i projektets styregruppe og bevillingsudvalg. For at sikre projektet styres i den lovede retning, og at de virksomheder der udvælges matcher de beskrevne kriterier og har den fornødne kvalitet.

Læs mere om Digitaliseringsboost

20171218_Væksthusene_logo   20171218_Den Europæiske Union_logo

Kontaktperson
Per F. GøsePer F. Gøse

Projektleder

RoboCluster

T. +45 6550 7387

LOADEMAIL[pfg]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere