• Danish
  • English

Droner til transport

Tre mindre projekter, der fokuser på udvikling og demonstration af droneløsninger til godstransport.

I FORSK2025 området ’Grøn vækst’ beskrives droner som bidragyder til ’Fremtidens intelligente og grønne transport, bl.a. ved forbedringer af droners yde- og bæreevne, så de bliver egentlige transportenheder til varer’. Dette beskriver et behov for udvikling af løsninger, hvor droner udfører avancerede transportopgaver i komplekse og vanskelige forhold. Det dækker alt fra dronens robusthed i vind og vejr, størrelse, manøvredygtighed, præcision og evne til at kommunikere med andre systemer og teknologier. 20181121_projekt _start 2019

Der er derfor planlagt tre mindre samarbejdsprojekter i Innovationsnetværket RoboCluster i 2019 med fokus på udvikling og demonstration af droneløsninger til godstransport.

Projekterne vil tage udgangspunkt i tre konkrete cases med overskrifterne:

  • Transport af tungt gods til offshore
  • Transport af mindre gods af høj værdi
  • Transport af gods i afgrænset industriområde

De forskellige anvendelsesområder, vil muliggøre integration af flere forskellige dronetyper, platforme og sensorteknologier, herunder løsninger til flyvning inden for synsvidde (VLOS) og uden for synsvidde (BVLOS) af en dronepilot.

Projekterne bygger videre på tidligere erfaringer fra bl.a. projektet InnoDrone, TI's projekt med Purple Robotics (tidligere OnRobot) om transport af mindre pakker, og AAU's projekter om transport af tungt gods til offshore vindmøller. Det koncentrerede fokus på godstransport vil danne grundlag for en øget tværgående vidensdeling og samarbejde mellem videninstitutionerne, samt øget værdiskabelse for forskningen og dronebranchen. Projekterne vil hver især resultere i en teknologi demonstration, teknologimodningsplan, samt artikel og/eller video af projektresultaterne til videnspredning.

Projektdeltagere

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere