• Danish
 • English

Horizon2020-NET

Intensivering af danske aktørers deltagelse i Horizon 2020-projekter inden for robotter, automation og droner

Baggrund

20160503_Horizon2020-NET_2Danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse og samarbejde i større Horizon 2020-projekter skal styrkes. Derfor er det nødvendigt at understøtte aktiviteter, der øger deltagelsen i projekter i Horizon 2020 ved at øge danske aktørers viden om mulighederne og/eller forbinde netværksdeltagere med relevante europæiske og danske netværk.Samtidig er det vigtigt at give erfarne aktører og organisationer øget mulighed for at inddrage nye aktører og opbygge forsknings- og innovationskapacitet på nye områder.

Formål/vision

Formålet med projektet er at intensivere forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse og samarbejde i større Horizon 2020-projekter inden for robot- og automationsteknologi. Målet er at projektets deltagere opbygger viden og netværk, der efterfølgende resulterer i Horizon 2020-ansøgninger.

Aktiviteter i projektet:

 • Udbrede viden om kald, muligheder og fordele ved projekter under Horizon 2020 programmet
  Workshop ved RoboCluster og UAS Danmark om Horizon 2020 kald
  Videnspredning via hjemmesider og nyhedsbreve om Horizon2020 kald
  Tilbud til virksomheder om at deltage i europæiske møder om projekter i Horizon 2020
 • Forbinde danske aktører med relevante europæiske aktører
  Matchmaking med internationale aktører ved møder i EU Robotics (europæisk sammenslutning af robotleverandører, slutbrugere og universiteter), ved lancering af IKT kald og IKT informationsmøder i kommissionen, og ved deltagelse i European Robotics Forum
 • Initiere projekter ved direkte projektmøder
  Opfølgning på ovenstående aktiviteter og afholdelse af projektmøder, der skal munde ud i ansøgninger til Horizon 2020.

Forventede resultater

Projektets deltagere forventer at indsende 9 ansøgninger til Horizon 2020 i projektperioden. Derudover forventer man, at der vil opstå nye former for projekter, i og med at projektet her vil støtte op virksomhedernes deltagelse i Horizon 2020.

Deltagere

Økonomi

Projektet har et samlet budget på 3 mio. kr. Heraf bevilger Styrelsen for Forskning og Innovation kr. 1,5 mio. kr. fra HORIZON2020-NET puljen og 1,5 mio. kr. er medfinansiering fra projekts deltagere.

Projektet løber fra 1. marts 2016 til 28. februar 2018.

Kontaktperson
Morten NielsenMorten Nielsen

Cluster Manager

RoboCluster

M +45 2235 9311

LOADEMAIL[morten.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere