• Danish
  • English

Hospital Hjemme

Undersøgelse af muligheder for at passe akut syge, ældre medicinske patienter i eget hjem

Baggrund

20150504_HospitalHjemmePresset på sengepladserne på de danske sygehuse stiger i takt med, at der bliver flere ældre, og antallet af sengepladser reduceres. Samtidig kan det for en række ældre medicinske patienter være uhensigtsmæssigt at være indlagt, da de risikerer at få infektioner eller funktionsnedsættelse, som kan svække dem yderligere. Men nye teknologiske produkter åbner i disse år mulighed for at lade flere ældre patienter være indlagte i eget hjem. Patient@home delprojektet Hospital Hjemme ledes af Geriatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital i tæt samarbejde med Odense Kommune og en række private virksomheder. Omdrejningspunktet i Hospital Hjemme er at klarlægge, hvad der skal til for at kunne indlægge patienter i eget hjem - hvordan dette kan undersøttes af teknologi og efterfølgende teste de valgte løsninger.

Projektet fokuserer særligt på ældre borgere, der ofte bliver indlagt flere gange med sygdomme som fx lunge- og blærebetændelse. Blandt 75 patienter, der er godkendt efter nærmere fastlagte kriterier til at deltage i projektet, indlægges 45 traditionelt på Odense Universitetshospital. De 30 indlægges, plejes og behandles i eget hjem efter at være tilset i hospitalets akutmodtagelse. Alle patienter deltager efter eget ønske i projektet.

Udgangspunkt og mål

Projektet tager udgangspunkt i en undersøgelse og fastsættelse af, hvilke forudsætninger og teknologier, der skal være til stede og kunne tages i anvendelse for, at patienten kan behandles og plejes på forsvarlig vis i eget hjem. Den teknologiske del af projektet tager afsæt i, hvad det sundhedsfaglige personale fra Odense Universitetshospital og Odense kommune har behov for at vide noget om hos den indlagte patient. De teknologiske løsninger bygger således på disse ønsker og behov som fra starten har dannet baggrund for udarbejdelse af en kravspecifikation.

Et særligt fokus i projektet er afdækningen af mulighederne for at passe akut syge ældre medicinske patienter i eget hjem frem for på hospitalet. Forskere fra Odense Universitetshospital ser bl.a. på, om teknologiske løsninger, som fx telemedicin, sensor- og monitoreringsudstyr kan understøtte behandlingen i eget hjem, og om teknisk udstyr kan holde kontakten med omverdenen, når hjemmeplejen ikke er på besøg.

Målet er - med afsæt i kravsspecifikationen - at identificere eksisterende og godkendt udstyr, som kan understøtte indlæggelse i eget hjem. Projektet forventes herudover at føre til udvikling af ny teknologi og services, hvor det på baggrund af konkrete behov og resultater viser sig nødvendigt. Ved projektets afslutning evaluerer patienter, pårørende og personale på de indhentede erfaringer. Samtidig vurderes de organisatoriske udfordringer samt projektets økonomiske potentiale.

Projektet gennemføres i samarbejde med private virksomheder fra partnerkredsen i Patient@home.

Se præsentationerne fra seminaret Patienten i Hjemmet 25. februar 2015 HER.

Se videopræsentation af det intelligente låsesystem, der anvendes i Hospital Hjemme HER.

Partnere

Odense Universitetshospital, Geriatrisk Afdeling

Access Technology ApS

NETomsorg

Systematic

YesGroup

Odense Kommune, Implementering og Udvikling v/Ældre- og Handicapforvaltningen

Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Odense Universitetshospital, Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Syddansk Universitet, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Innovationsnetværket RoboCluster

Kontaktperson
Conny HeidtmannConny Heidtmann

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2058 5132

LOADEMAIL[conny.heidtmann]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere