• Danish
 • English

Humle Drone

Droner med nye typer af robotværktøjer til anvendelse i humleproduktion inden for avlspleje og høst.

Baggrund
Humleproduktion rummer processer, som i dag foregår 100 % manuelt, men partnerkredsen bag projekt Humle Drone ser muligheder for nye dronebaserede automatiseringsløsninger, som vil kunne være rentable for humleproducenter. De nye teknologier har også potentiale til at (gen)etablere en helt ny form for nichebaseret ølproduktion i Danmark og andre steder, hvor små bryggerier producerer øl baseret på egne råvarer. Det vil være noget helt nyt i den globale ølproduktion, hvor den tilføjede smagsvarians og historiefortællingsværdi vil kunne danne basis for en ny type af højværdiprodukter inden for ølproduktion. 

20180920_humledrone _tekstbillede

I dag foregår humleproduktion primært ved hjælp af store mængder manuelt arbejde i USA, hvor humleproduktion er i kraftig vækst, og i EU, som tegner sig for over 60 % af den samlede globale ølproduktion.

Formål
Formålet med projektet er at finde frem til
den nødvendige drone- og robotteknologi,
som på længere sigt kan genrejse dansk humleproduktion hos det enkelte bryggeri og automatisere arbejdsprocesser i hele den globale humleproduktion.

Konkret vil projektet demonstrere, hvordan droner med nye typer af robotværktøjer kan anvendes i humleproduktion inden for avlspleje og høst.

De deltagende virksomheder og vidensinstitutioner vil igennem projektets levetid udvikle og teste relevante teknologier og herigennem opnå dyb faglig viden om brug af droner inden for humleproduktion

Aktiviteter i projektet:

 • Workshop – kortlægning af idéer, udarbejdelse af konceptskitse
 • Udvikling af letvægtsværktøjskoncepter
 • Opstilling af testscenarier og demonstrationer på udvalgte delteknologier og -løsninger
 • Teknologisynteser – opsamling af resultater fra forudgående aktiviteter
 • Plan for teknologimodning
 • Formidling og vidensspredningsarrangement.

Forventede resultater
Målet med projektet er at lave en demonstration af en drone i en humlemark og identificere teknologiske løsninger på dronebaseret automatisering til opbinding af snore til avl af humle samt høst af fuldt udvoksede humleplanter. Fokus vil være på tekniske koncepter for drone, robotværktøjer og styring, der befinder sig på TRL-niveau (teknologimodningsniveau) 5-6.

I forbindelse med projektets afsluttende videnspredningsarrangement vil man forsøge at etablere samarbejder med relevante og interesserede aktører, som har interesse i projektets generiske resultater.
På længere sigt vil projektpartnerne arbejde videre med resultaterne fra projekt Humle Drone igennem teknologimodningsaktiviteter i eksternt finansierede projekter.

Bevilling
Projektet løber fra 1. juli 2018 – 31. december 2018, og har et budget på kr. 800.000.
Heraf bevilges kr. 400.000 gennem Innovationsnetværket RoboCluster. 

Deltagere

Kontaktperson
Jeshith Damsbo AnandasubramaniamJeshith Damsbo Anandasubramaniam

Projektleder

Teknologisk Institut

M. +45 7220 3550

LOADEMAIL[jeda]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere