• Danish
 • English

Industri 4.0

Projektet understøtter Vækstforum for Region Midtjyllands initiativ om at sprede viden om - og fremme smart industri, herunder energiteknologi, landbrugsteknologi og produktionsteknologi, i flest mulige små og mellemstore virksomheder med internationalt vækstpotentiale i Region Midtjylland.

Baggrund
En ny global industriel revolution ruller med stor fart hen over vores samfund – den 4. industrielle revolution. Ikke som set tidligere med dampmaskinen, samlebåndet og computeren, men en industriel revolution, der kommer med en hastighed og en gennemslagskraft.

Den samlede effekt af en række teknologiområder ændrer i øjeblikket landskabet for, hvad der er muligt til en given pris radikalt. Udviklingen er primært styret af de sidste 50 års udvikling i ydeevnen af integrerede computer chip.

For mange SMV’er er det en stor udfordring at holde trit med denne industrielle revolution. Det skyldes, at opgaven med at holde sig opdateret på de nye muligheder, teknologien tilbyder, ofte er meget tidskrævende, og kræver dyb faglig indsigt for at kunne udnytte dem. 

Det er således nødvendigt at tage initiativ til at etablere effektive kanaler for at overføre den nyeste viden om de teknologiske muligheder til SMV’erne via en omkostningseffektiv proces med lav risiko. Dette projekt skal gøre den vision til virkelighed.

Det er Region Midtjyllands intention at Smart Industry projektet skal være med hele vejen fra strategisk brainstorming med idéer til at øge ”smartness” af eksisterende tilbud fra SMV’erne til den videre udvikling, produktion og feedback fra ibrugtagningsfasen.

Formål/ Vision
Projektet præsenter en model for innovationssamarbejde mellem. evt. deres kunder og vidensinstitutioner, der sammen skal skabe innovation og mulighed for kommerciel vækst via de nyeste teknologiske og forretningsmæssige muligheder inden for Industri 4.0. 

De individuelle innovationssamarbejder indeholder fire faser:

 1. Udarbejdelse af en innovationssamarbejdsprojektansøgning
 2. Ekspertpanelets bedømmelse/vurdering af ansøgningen
 3. Udførelse af selve innovationssamarbejdsprojekt
 4. Opfølgning på projekt, herunder evt. videre henvisning.

Målgruppen er både etablerede virksomheder, men helt unge virksomheder og mindre virksomheder kan også deltage, hvis der kan udløses et særligt stort innovations- og vækstpotentiale. 

Formålet med projektet er at facilitere innovationssamarbejder mellem SMV’er, der har vækstpotentiale og regionens vidensinstitutioner med specialist kompetencer inden for Industri 4.0. Hensigten med disse innovationssamarbejder er at skabe nye innovative produkter, services og virksomheder med øget kommercielt vækst potentiale. 
20171123_Smart Industry

Aktiviteter i projektet:

Projektets overordnede aktiviteter kredser om at facilitere værdiskabende partnerskaber mellem virksomheder og relevante specialister indenfor Industri 4.0.

Som præsenteret oven for består initiativets
to hovedaktiviteter i kortlægning og rekruttering af de rigtige SMV’er samt de konkrete innovationssamarbejder.

I forbindelse med rekruttering af SMV’er, inklusiv afholdelse af events er målet at screene og rekruttere de rigtige vækstvirksomheder til sammensætningen af mindst 15 innovationssamarbejder med 3 SMV’er i hvert forløb.

Projektet vil henover projektperioden 2017-2019 gennemføre mindst 10 innovationssamarbejder med mindst 30 deltagende SMV’er.

Læs mere om projektet her

Forventede resultater
Følgende er de forventede resultater i dette projekt:

 • Afholdelse af minimum 10 events/ konferencer relateret til Industri 4.0
 • Vækstkortlægninger af 150 SMV’er i Region Midtjylland
 • Udarbejdelse af 15 innovationsprojektansøgninger
 • Opstart af 10 nye innovationssamarbejder
 • På baggrund af ovenstående, skal det endelige resultat være nye produkter/ services

Bevilling                                                                                                                                       
Projektet er støttet af Region Midtjylland og Den Europæiske Regionalfond.
Den samlede finansiering er 25 mio kr. hvoraf 8 mio kr. er medfinanisering fra deltagende virksomheder.

Projektet løber fra august 2017 til august 2019. 

Projektdeltagere

    20171218_Den Europæiske Union_logo 20171123_Region Midtjylland

Kontaktperson
Morten NielsenMorten Nielsen

SDU, TEK Innovation

T .+45 9350 7313

LOADEMAIL[mobn]DOMAIN[tek.sdu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere