• Danish
  • English

InnoDrone

Innovationsprojekt der skal øge udbredelsen af droner i dansk industri.

Baggrund
Brugen af droner og droneteknologi har rykket sig markant i de seneste tre år i Danmark, og der er ingen tvivl om at droneteknologi er et vækstområde med stort erhvervsmæssigt potentiale. Der er dog endnu et stykke vej, før mulighederne i droneteknologien udnyttes fuldt ud og omsættes til vækst og jobskabelse i Danmark. 20170327_InnoDrone

Formål/ Vision  
Projektet her er det første skridt på vejen mod en industrialisering af droner på samme måde som robotter og AGV'er er blevet implementeret i produktionsvirksomheder.

Projektet skal understøtte den nationale dronestrategi igennem konkrete handlinger og udvikling af videnssamarbejder. Derudover skal projektet sætte spot på anvendelse af drone- og droneteknologier inden for de fem brancheområder: Byggeri, landbrug, produktion, offshore/ energi og miljø.

Projektet skal være med til at koble producenter, udviklere og slutbrugere af droner med det formål at teste og demonstrere droner og droneteknologi for en bred vifte af virksomheder, slutbrugere og offentlige parter. 

Aktiviteter i projektet:

I projektperioden afholder projektet fire brede konferencer om innovativ udvikling og anvendelse af droner.

  • Maj 2017: Fokus på markedspotentiale for droner inden for de fem brancheområder
  • September 2017: Nordic UAS
  • Forår 2018: Internationalt speak
  • November 2018: Afslutningskonference

Derudover bliver der afholdt forskellige workshops og videnssamarbejder, hvor hvert brancheområde danner videnssamarbejder, der består af mindst 2 vidensinstitution og minimum 2 smv'er. Et videnssamarbejde er et forpligtende samarbejde ml. aktørerne, hvilket som regel resulterer i en ansøgning indsendt til en fond eller lignende.

I alt er det målet at skabe 15 videnssamarbejder og 12 workshops inden for de fem brancheområder.

Forventede resultater
Igennem afholdelse af konferencer og workshops samt etablering af videnssamarbejder forventer man at skabe en øget forståelse for anvendelse af droneteknologi på tværs af brancher, og herigennem understøtte og accelerere udviklingen og anvendelse af droneteknologi.

Bevilling
Projektet har et samlet budget på 12 mio. kroner, hvoraf 6 mio. kroner bliver bevilliget af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. De deltagende virksomheder medfinansierer med 6 mio. kroner.

Projektet løber fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2018. 

Projektdeltagere

Uddannelses -og Forskningsministeriet

Kontaktperson
Morten NielsenMorten Nielsen

Cluster Manager

RoboCluster

T +45 9350 7313

LOADEMAIL[morten.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere