• Danish
  • English

INNOSORT: Teknologier til udnyttelse af affald

Udvikling af teknologi til innovativ optimal sortering og genanvendelse af affald

20130916_InnosortStigende befolkningstal og høje vækstrater skaber globalt set flere udfordringer. Blandt andet er der en stadig alvorligere udfordring i at skaffe tilstrækkeligt med energi og ressourcer. Dertil kommer, at verdens affaldsmængde stiger.

Affald kan betragtes som en værdifuld vare, og herved kan affaldsmængderne udnyttes som ressourcer til i sidste ende at skabe mere energi. Dette tager INNOSORT udgangspunkt i.

Projektet

Målet med INNOSORT er således at udvikle teknologier, der kan sortere affald efter kemisk sammensætning og form. Det gør det samtidig muligt at frasortere miljø- og sundhedsskadelige stoffer samt genanvende knappe ressourcer som f.eks. plastemballage, letmetaller, ædelmetaller og kritiske råstoffer som sjældne jordartsmetaller. Ved en bedre genanvendelse er der desuden markante CO2-besparelser at hente.

INNOSORT samler derfor højteknologiske virksomheder inden for sensorer og robotteknologi, affaldsbehandlere og centrale videnspartnere i et tæt samarbejde om udviklingen af nye miljøteknologiske løsninger til sortering af affald i materialefraktioner af høj renhed.

Projektet har et stort eksportpotentiale, hvorfor det kan skabe nye arbejdspladser i Danmark med henblik på de globale udfordringer, som de højteknologiske løsninger vil frembringe. Der er både globalt, i EU og i Danmark en stigende interesse for at sikre en bedre udnyttelse af affaldet, og herved er teknologierne, som INNOSORT vil udvikle, efterspurgte.

En anden effekt af projektet er, at arbejdsmiljøet i branchen forbedres i takt med den forbedrede teknologi.

Bevilling

Projektet startede den 1. oktober 2012 og slutter den 30. september 2016. Rådet for Teknologi og Innovation bevilger 16,7 millioner kroner, og projektets samlede budget er på 44,3 millioner kroner.

Deltagere

Konsortiets deltagere er:

Kontaktperson
Mikkel ViagerMikkel Viager

Konsulent

Teknologisk Institut

T. +45 7220 2027

LOADEMAIL[mivi]DOMAIN[teknologisk.dk ]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere