• Danish
 • English

Inter urbane køretøjer (IUV’er)

I dette samarbejdsprojekt kigges der på en simplere delmængde af selvkørende biler til persontransport nemlig de såkaldte førerløse inter-urbane køretøjer (IVU’er). Her vil der blive set på forskellige testsystemer af sensorer og styringssystemer, som vil blive demonstreret på Aalborg Universitets IVU platform i udvalgte scenarier.

Inter urbane køretøjer (IUV'er) skal nødvendigvis ikke køre i normal trafik i tætbefolkede områder, men f.eks. kan benyttes i mere kontrollerede omgivelser som f.eks. en golfbane, på en parkeringsplads, eller på et campus.20181121_projekt _start 2019

Dette projekt tager afsæt i arbejde udført at AAU i de seneste år omkring netop IUV’er, og har som overordnet formål at vise at Danmark både har teknologi, viden og virksomheder, der sammen er i stand til at adressere de udfordringer som bl.a. en senere fuld indførelse af førerløse biler medfører. Specielt kognitions- og interaktionskomponenter bundet sammen gennem robuste sikkerhedssystemer er stærke nøgleudfordringer, der vil muliggøre dansk innovation på området.

Projektets fokus
Fokus vil være at etablere samarbejder med virksomheder for

 • at få udarbejdet en kravsspecifikation til en eller to konkrete test-cases for IUV’er
 • at få bestykket forskellige testsystemer af sensorer og styringssystemer
 • at demonstrere dem på AAU’s IVU platform i de valgte scenarier

Mulighed for samarbejde
Virksomheder der ideelt kan deltage kan være:

 • Potentielle slutbrugere af fremtidige IVU systemer – f.eks. campus bestyrer, golfbaneejere, pakkedistributionscentre, lufthavne, hospitaler, o.lign.
 • Producenter af små køretøjer til persontransport – f.eks. golfbiler, indendørs lufthavnsbiler, sygetransport, osv.
 • Teknologileverandører af on-board (og eksterne) sensorer der kunne tænkes anvendt til at løse udfordringen

Projektet ledes af Teknologisk Institut i samarbejde med Aalborg Universitet.  

Er du interesseret i at deltage i projektet, så læs mere HER

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere