• Danish
  • English

[email protected]

Udvikling af velfærdsteknologi til støtte af udlægning af hospitalspatienter til eget hjem

PatientathomeDer skal radikal nytænkning til i den danske sundhedssektor. Demografiske ændringer medfører, at den danske befolkning i løbet af de næste 10 år vil vokse med omkring 200.000 borgere i alderen 64+. Samtidig stiger den danske middellevealder løbende og antallet af borgere med kroniske sygdomme og lidelser vokser. Det er en udvikling, som vil udfordre sundhedssektoren - og i særdeleshed sætte sygehusvæsenet under pres.

[email protected], der er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og udviklingsprojekt, bidrager til løsningen af disse udfordringer. Visionen er at optimere behandlingsforløb i det danske sygehusvæsen ved at koble traditionel behandling med teknologistøttet hjemmemonitorering, pleje og rehabilitering. Projektets velfærdsteknologiske løsninger vil understøtte den nødvendige udvikling i sundhedssektoren i retning af flere ambulante behandlinger og udlæggelser til eget hjem opfulgt af hjemmemonitoreret behandling, pleje og/eller rehabilitering.

Fokusområder

[email protected] arbejder på en række udvalgte indsatsområder og delprojekter, som skal sikre en bred effekt af projektets resultater i sundhedssektoren.

Rehabilitering
Et delprojekt med fokus på rehabilitering af geriatriske patienter og andre med nedsat kognitiv funktionsevne udvikler teknologi til facilitering af hjemmebaseret rehabilitering. Der udvikles bl.a. et sensorbaseret feedback-system til at overvåge patientens aktivitetsniveau og til at måle reelle fremskridt i rehabiliteringen.

Hjemmemonitorering
Et andet delprojekt arbejder mod udvikling og etablering af hjemmemonitoreringssystemer, som skal være tilsvarende den behandling og vejledning, der finder sted på sygehusene. Visionen er et sensorsystem i patientens hjem, der kan holde hospitalspersonalet informeret om patientens generelle tilstand for derved hurtigt at kunne tilbyde eventuel behandling eller rådgivning.

CARE
CARE-projektet sigter mod udvikling af robotter og robotteknologiske enheder, der, afhængig af typen og sværhedsgraden af den enkelte patients lidelse, kan engagere og motivere patienter samt støtte og hjælpe dem i daglige aktiviteter i hjemmet.

IKT-Infrastruktur
Et særligt fokus på IKT-infrastruktur skal binde projektets øvrige delprojekter sammen i patienternes hjem. Delprojektet vil undersøge og udvikle en prototype til en generisk hjemmenetværksinfrastruktur, som kan håndtere og arbejde sammen med projektets øvrige projekter.

Informations- og videnledelse
Nye metoder kræver nye værktøjer. [email protected] sætter derfor gennem dette delprojekt gang i udviklingen af værktøjer og teknikker til at kunne måle og reagere på patienters tilstand i hjemmet. Herunder eksempelvis muligheden for at kunne identificere og reagere på målinger fra patienter med høj risiko for fx tilbagefald eller at kunne detektere signaler på forværring i patienters tilstand.

Dokumentation
Alle produkter afledt af [email protected] skal vurderes for klinisk evidens. Dokumentationsprojektet anvender hertil MAST-modellen. Læs mere på http://www.mast-model.info.

Udover de ovenstående delprojekter består [email protected] af en række innovationsprojekter og -initiativer, som i tæt samarbejde med virksomheder skal gøre projektets forskning til reelle produkter ved projektafslutningen. Bl.a. vil der ske direkte produktudvikling fra projektets forskningsresultater samt sættes gang i seks fast-track projekter, så der hurtigt genereres succeser i projekter. Målet ved projektets afslutning er at stå med 40 færdige velfærdsteknologiske produkter til markedet.

Læs mere om [email protected]www.patientathome.dk

Projektdeltagere

En række danske og udenlandske videninstitutioner med Syddansk Universitet i spidsen samt 29 virksomheder - heraf 22 små og mellemstore virksomheder.

Økonomi

[email protected] er støttet af Innovationsfonden med 70 millioner kroner. Syddansk Vækstforum støtter projektet med 18.6 millioner. Projektets samlede budget lyder på 190 millioner

Tidshorisont

Projektet starter i marts 2012 og forventes afsluttet i februar 2018.

Slutrapport

Find slutrapporten her og læs om de spændende projekter.

Kontaktperson
Uffe Kock WiilUffe Kock Wiil

Professor og projektleder

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet

LOADEMAIL[ukwiil]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere