• Danish
  • English

Positioneringssystemer til inspektionsrobotter

Findes der positioneringssystemer, som kan bruges til nøjagtigt at fastslå inspektionsrobotters placering på store konstruktioner?
Baggrund
Udviklingen og udbredelsen af avancerede inspektionsrobotter i industrien giver danske virksomheder mulighed for at bevare produktionen i landet. Robotterne gør det mere økonomisk attraktivt for virksomhederne at blive i Danmark på trods af, at flere lande kan tilbyde billig manuel arbejdskraft. Derudover reduceres transportomkostningerne.
 
Her ses en inspektionsrobot på vej op ad en af Storebæltsbroens 63 meter høje ankerblokke. Ovenover ses motorvejen, som i 2016 lagde asfalt til 12 mio. køretøjer.
20170504_Positioneringssystemer til inspektionsrobotter
Udbredelsen af inspektionsrobotter betyder, at ønsket og behovet for mere avancerede positioneringssystemer stiger. Robotterne undersøger tilstanden på store infrastruktur-konstruktioner som eksempelvis vindmøllevinger, broer, tårne og tanke. Her er den særlige udfordring at angive robottens nøjagtige position helt ned på millimeter eller centimeter niveau i enten en produktionshal eller under åben himmel. Dette er dog ikke en problemstilling, som kun er gældende for inspektionsrobotter, og derfor vil et positioneringssystem kunne anvendes generelt. 
 
En avanceret positioneringsteknologi vil effektivisere brugen af inspektionsrobotter, og gøre det muligt at finde tilbage til områder med fejl eller til områder, man bør tildele ekstra opmærksomhed. Dermed sparer virksomheder både tid og penge. Derudover vil inspektionsrobotter ikke bare kunne forbedre inspektionens nøjagtighed, men også frigive mere tid til analyse af de indsamlede data.
 
Formål
Projektet skal undersøge mulighederne for at anvende lokale og globale positioneringssystemer og -metoder til at kortlægge en industrirobots nøjagtige position i dets lokale og/eller globale miljø. For at konkretisere projektet fokuseres der på positionering på store infrastrukturkonstruktioner som eksempelvis vindmøllevinger, tanke, tårne og broer.
 
Projektet tager afsæt i følgende aktiviteter:
  • Litteraturstudie af state-of-the-art positioneringssystemer 
  • Udvælgelse og test af minimum 1-3 positioneringskoncepter med millimeters eller centimeters nøjagtighed
  • Demonstration af positioneringssystem på eksempelvis vindmøllevinge, tanke, tårne og broer 
  • Udstilling ved - eller deltagelse i temadag.
Demonstrationen kommer til at foregå på udvalgte applikationer, der bliver stillet til rådighed af projektets deltagere.
 
Forventede resultater
Ved projektets afslutning forventer man at have fundet frem til det/de positioneringskoncept(er), der har den største nøjagtighed og de fleste anvendelsesmuligheder. Det forventes, at man kan bruge samme positioneringskoncept til flere konstruktionsformer.
 
Bevilling
Projektet løber fra 1. marts 2017 til 28. februar 2018, og har et budget på 750.000 kroner. 
Heraf bevilges 375.000 kroner gennem Innovationsnetværket RoboCluster. 
 
Projektdeltagere
Kontaktperson
Steen Arnfred NielsenSteen Arnfred Nielsen

Projektleder, F&U Koordinator

FORCE Technology - Sensor og NDE Innovation

M. +45 2269 7573

LOADEMAIL[srn]DOMAIN[force.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere