• Danish
  • English

RealRobot - fremtidens slagteriarbejder

Udvikling af realtidsstyrede robotter til kødindustrien

20130204_realrobotKonkurrencen i den globale kødindustri er hård, og omkostningseffektiviseringer er nødvendige, hvis de danske slagterier på markedet skal være konkurrencedygtige med de udenlandske aktører. En del manuelle arbejdsprocesser er allerede automatiseret - særligt med udgangspunkt i ønsket om at nedbringe mængden af tunge løft og ensidigt gentaget arbejde.

Men der er stadig mange manuelle opgaver, som med fordel kan varetages af robotter, og som vil bidrage positivt til den danske konkurrenceevne på det globale marked. Et særligt interessant indsatsområde er at automatisere komplicerede manuelle processer som fx diverse typer af ophængning og individuel bedøvelse samt stikning af kyllinger ved hjælp af robotteknologiske løsninger. Udfordringerne på dette område er dog - set med robotteknologiske øjne -, at de slagtedyr og kødstykker, som ønskes håndteret, er karakteriseret ved både stor skrøbelighed og forskellighed samt en konstant varierende rumlig placering grundet bevægelser. Dette stiller store og nye krav til teknologierne, som i realtid skal være i stand til at se emnets størrelse og type samt tage højde for bevægelser i selve håndteringsprocessen.

20130226_realrobotSensorer skal forudse
den korte fremtid

Traditionelle industrirobotter bevæger sig efter forudbestemte baner - i nyere anvendelser baseret på sensorsignaler som fx vision. Det betyder, at robotterne kun vanskeligt kan håndtere hurtige ændringer i omgivelserne samt emnernes variation.

RealRobot sætter spot på udviklingen af realtidsstyrede robotter, som effektivt og autonomt kan varetage håndteringen af ukendte og ustrukturerede emner i delvist ukendte omgivelser på de danske slagterier. Projektet vil med udgangspunkt i en kortlægning af de danske slagteriers behov indledningsvist udvikle sensor- og robotteknologier til arbejdsopgaver omkring ophængning af slagtedyr og kødstykker.

Fokus er udviklingen af tre teknologier: (1) Sensorer, som med høj hastighed kan opfatte, bearbejde og videregive information fra slagteprocessens varierende omverden, (2) robotteknologier, som med høj hastighed kan omsætte informationer fra sensorer til bevægelser, samt (3) teknologisk samspil mellem sensorer og robotter, som i realtid muliggør løbende korrektioner af robottens bevægelser.

Forventede resultater

RealRobot-projektet sætter nye standarder for automatiseringsgraden af slagteribranchen. Projektet skal udvikle de grundlæggende teknologier, som kan danne grundlag for senere udvikling af realtidsstyrede robotter til slagterierne. Løsninger, som på sigt vil bidrage til i øget grad at reducere slagteriernes omkostninger samt reducere i mængden af ensidigt gentaget arbejde og øge kvaliteten ved fx bedøvelse og stikning af kyllinger og organudtagning.

Set i et større perspektiv vil projektets resultater også kunne få afsmittende effektivt i andre industrier. De udviklede metoder og teknologier vil kunne anvendes til at forbedre traditionel anvendelse af robotteknologi i industrien. Gennem øget hastighed og tolerance over for variationer i materialer og opstillinger vil det give mulighed for mere fleksibel automatisering i virksomheder med mindre produktionsserier.

Finansiering

RealRobot-projektet er etableret som et innovationskonsortium og Styrelsen for Forskning og Innovation støtter projektet med 7.640.000 kr. Det samlede budget er 18.167.060 kr.

Tidshorisont

Projektet starter i maj 2012 og forventes afsluttet i april 2016.

Projektpartnere

Kontaktperson
Chris Claudi-MagnussenChris Claudi-Magnussen

Seniorkonsulent, MSc PhD

DMRI - Teknologisk Institut

T. +45 7220 2566

LOADEMAIL[ccm]DOMAIN[dti.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere