• Danish
 • English

Robotten som modul i fremtidens fabrik

I dette samarbejdsprojekt vil man demonstrere udnyttelsen af kollaborative robotter som et fleksibelt standardmodul til kapacitetsskalering i en produktion med høj varians. I projektet vil man tage udgangspunkt i den modulære, rekonfigurerbare produktionslinje i AAU Smart Lab på Aalborg Universitet.

Fremtidens fabrikker vil i høj grad have mere dynamiske og omstillings-parate produktionssystemer for at imødekomme behovet for hurtigere introduktion af produkter, øget variansskabelse og kortere produktlevetid. Introduktionen af nye produkter vil i fremtiden indebære større usikkerhed omkring markeds-potentiale, og det bliver derfor nødvendigt at kunne skalere produktionskapaciteten hurtigt og effektivt. Modularisering og standardisering bliver drivende for udviklingen af omstillingsparate produktions-systemer. I Danmark er der både i forskning og industrielt et veletableret fokus på omstillings-parate, fleksible robotløsninger; løsninger som bliver et essentielt værktøj i fremtidens fabrikker, men det kræver en holistisk integration.

20181121_projekt _start 2019

I dette samarbejdsprojekt vil man demonstrere udnyttelsen af kollaborative robotter som et fleksibelt standardmodul til kapacitetsskalering i en produktion med høj varians. Ved introduktion af et nyt produkt med en tilhørende ny produktionsproces vil det være muligt at starte med en ren manual tilgang. Når kapacitetsbehovet stiger, kan en fleksibel, kollaborativ robot bruges som et modul til hurtigt at skabe en kapacitetsforøgelse.Senere kan kapaciteten reduceres ved igen at foretage opgaven manuelt så markedsbehovet følges.

Udfordringerne er her:

 1. At systematisk forberede arbejdsstationer til både manual og robot-drift; herunder forberedelse af såvel fysiske som informationsinterfaces
 2. At forberede kollaborative robotter til hurtig og effektiv omstilling
 3. At identificere hvilken driftstype, der er mest fordelagtig for en given kapacitet

I projektet vil vi tage udgangspunkt i den modulære, rekonfigurerbare produktionslinje i AAU Smart Lab på Aalborg Universitet, hvor vi introducerer en variansskabende proces, der både kan varetages manuelt og af en robot.

Projektets mål er:

 1. at funktionelt demonstrere kapacitetsforøgelse ved hjælp af en kollaborativ robot gennem en fysisk demonstrator
 2. at demonstrere potentialet gennem en simulering
 3. at identificere forskningsrelevante barrierer, som danner grundlag for fremtidige projekter.

Mulighed for samarbejde
Virksomheder, der ideelt kan deltage, har fokus på brugen af automatisering og robotteknologier; gerne kollaborative robotter. Virksomhederne har interesse for teknologien til fremtidige opgaver og systemer, hvor kollaborative robotter kan bruges til som en fleksibel ressource til hurtig kapacitetstilpasning. Virksomhederne har ideelt set erfaringer med robotter enten i deres egen produktion eller som integrator. Potentielle virksomheder har allerede i dag identificeret spændende og relevante opgaver for brugen af kollaborative robotter i samspil med øvrig automatiseret produktionsudstyr.

Projektet ledes af Aalborg Universitet i samarbejde med Syddansk Universitet

Er du interesseret i at deltage i projektet, så læs mere HER

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere