• Danish
 • English

Robotten som modul i fremtidens fabrik

I dette samarbejdsprojekt vil man demonstrere udnyttelsen af kollaborative robotter som et fleksibelt standardmodul til kapacitetsskalering i en produktion med høj varians. I projektet vil man tage udgangspunkt i den modulære, rekonfigurerbare produktionslinje i AAU Smart Lab på Aalborg Universitet.

Fremtidens fabrikker vil i høj grad have mere dynamiske og omstillings-parate produktionssystemer for at imødekomme behovet for hurtigere introduktion af produkter, øget variansskabelse og kortere produktlevetid. Introduktionen af nye produkter vil i fremtiden indebære større usikkerhed omkring markeds-potentiale, og det bliver derfor nødvendigt at kunne skalere produktionskapaciteten hurtigt og effektivt. Modularisering og standardisering bliver drivende for udviklingen af omstillingsparate produktions-systemer. I Danmark er der både i forskning og industrielt et veletableret fokus på omstillings-parate, fleksible robotløsninger; løsninger som bliver et essentielt værktøj i fremtidens fabrikker, men det kræver en holistisk integration.

20181121_projekt _start 2019

I dette samarbejdsprojekt vil man demonstrere udnyttelsen af kollaborative robotter som et fleksibelt standardmodul til kapacitetsskalering i en produktion med høj varians. Ved introduktion af et nyt produkt med en tilhørende ny produktionsproces vil det være muligt at starte med en ren manual tilgang. Når kapacitetsbehovet stiger, kan en fleksibel, kollaborativ robot bruges som et modul til hurtigt at skabe en kapacitetsforøgelse.Senere kan kapaciteten reduceres ved igen at foretage opgaven manuelt så markedsbehovet følges.

Udfordringerne er her:

 1. At systematisk forberede arbejdsstationer til både manual og robot-drift; herunder forberedelse af såvel fysiske som informationsinterfaces
 2. At forberede kollaborative robotter til hurtig og effektiv omstilling
 3. At identificere hvilken driftstype, der er mest fordelagtig for en given kapacitet

I projektet vil vi tage udgangspunkt i den modulære, rekonfigurerbare produktionslinje i AAU Smart Lab på Aalborg Universitet, hvor vi introducerer en variansskabende proces, der både kan varetages manuelt og af en robot.

Projektets mål er:

 1. at funktionelt demonstrere kapacitetsforøgelse ved hjælp af en kollaborativ robot gennem en fysisk demonstrator
 2. at demonstrere potentialet gennem en simulering
 3. at identificere forskningsrelevante barrierer, som danner grundlag for fremtidige projekter.

Projektets deltagere

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere