• Danish
  • English

Robottens centrale rolle i Industri 4.0

Effektivisering af produktion ved hjælp af real-time dataanalyse.

Baggrund

For vedvarende at kunne styrke 20170406_robottens-rolle-industri40konkurrenceevnen blandt fremstillingsvirksomheder, er der et stigende behov for udnyttelse af data i kombination med robotteknologi. Digitale data, der følger komponenter gennem fremstillingsprocessen og helt ud til kunden, kan af interne samt eksterne aftagere effektivt anvendes i en real-time beslutnings- og optimeringsproces. Man kan herved opnå en effektivisering ved optimal parring af emner og dermed reducere omkostninger i forbindelse med øget anvendelse af toleranceområder, således at det bliver muligt at producere med grovere tolerancer.

I dag er den dokumentation, man indsamler på komponenter, ofte forbundet med en meget høj grad af manual håndtering kombineret med en lav grad af datavaliditet. I mange tilfælde er det derfor kun muligt at levere data på batch niveau, hvilket ikke svarer overens med de stigende behov for sporbarhed, der er på komponentniveau.

Formål/ Vision

Formålet med projektet er at udvikle en demonstrator, der kan demonstrere kvalitetsoptimering og/eller omkostningsreduktion via real-time dataanalyse og brug af en databaseret plukning af komponenter ved hjælp af en robotcelle. Målet med projektet er at demonstrere mulighederne for at sikre valide komponentdata ved at kombinere robotteknologi med digitaliseret dataopsamling.

Aktiviteter i projektet:

  • Videreudvikling af dataopsamlingsteknologi
  • Afdækning af relevante data ift. kommunikationsprotokoller
  • Udvikling af værktøj til brug ved dataanalyse
  • Workshop omkring robottens centrale rolle i Industri 4.0

Forventede resultater

I løbet af projektet vil projektpartnerne demonstrere, hvordan data kan opsamles, distribueres og analyseres med henblik på at skabe et validt datagrundlag til brug i forbindelse med dokumentation og optimering i fremstillingsindustrien.

Bevilling

Projektet løber fra 1. marts 2017 til 28. februar 2018, og har et budget på 750.000 kroner.
Heraf bevilges 375.000 kroner gennem Innovationsnetværket RoboCluster.

Deltagere

Kontaktperson
Michael StæhrMichael Stæhr

Konsulent

Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut

+45 7220 2245

LOADEMAIL[mist]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere