• Danish
  • English

SAFE - Safer Autonomous Farming Equipment

Udvikling af ufarlige selvkørende landbrugsmaskiner

Automatiseringen af landbrugssektoren er for alvor sat på dagsordenen - både i form af EU's nye rammeprogram, Horizon2020, og det globale behov for en bedre udnyttelse af vores fødevareressourcer. Her har robotteknologi vist sig at være effektiv i flere henseender - blandet andet i forhold til de stigende krav til sikkerhed, der er i en landbrugssektor, der i stigende grad bliver automatiseret.

Projektet SAFE sætter fokus på problemstillingen omkring sikkerhed.     

Baggrund

Målet med SAFE-projektet er at udvikle selvkørende landbrugsmaskiner, der kan slå græs, luge roer og høste hvede - uden at dyr og mennesker udsættes for nogen risiko. I dag er selvkørende landbrugsmaskiner allerede på arbejde ude i markerne, men har den ulempe, at de skal overvåges konstant for at beskytte mennesker og dyr.

I SAFE samler man derfor de store maskinproducenter til landbruget og universiteterne for at udvikle sensorer og mere avanceret analyse af data, der kan forfine de selvkørende maskiner, så de bedre kan registrere, når mennesker og dyr befinder sig i nærheden af maskinerne. Det kan forhindre ulykker og vil i langt højere grad end i dag forebygge skader på dyr (rådyr, fugle mv.), som gemmer sig på marken.SAFE-projektillustration

Kombinationen af virksomhedernes ekspertise inden for landbrugsmaskiner og forskernes kompetencer inden for sensorteknologi skal sikre den optimale kombination af sensorer for hver enkelt type af landbrugsmaskine. Sensorerne er maskinernes øjne og ører, og placeringen af dem på maskinerne skal optimeres til de enkelte maskintyper. En mejetærsker skal fx holde øje med andre ting end en radrenser.


Stort potentiale for kommercialisering

En øget grad af automatisering og sikkerhed vil være nødvendig for at understøtte fremtidens landmand, hvor bevarelse af jordens dyrkningspotentiale og det gode landmandsskab er essentielt, og samarbejdet i projektet vil få en betydelig indflydelse på udviklingen af området.

Den største showstopper for at slippe robotterne fri i marken, har været sikkerheden, og det er projektpartnernes håb, at deres viden og forskningskompetencer resulterer i kommercielle produkter, som kan skabe grundlaget for endelig at slippe robotterne løs ude hos landmanden - eller i det mindste gør det mere sikkert for ham at køre i marken med sine store og ofte meget brede maskiner. 
 

Bevilling

Projektet starter den 10. marts 2014 og slutter den 10. november 2017. Innovationsfonden bevilger 15 millioner kroner, og projektets samlede budget er på 29 mio. kr.

Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.
Fonden har fokus på at understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder. 

20161124_Innovationsfonden

Partnere

Presse

2017.09.21
Omtale på RoboClusters hjemmeside/nyhedsbrev: Marken er mejet med en robot
Læs mere HER

2015.08.31
Omtale på RoboClusters hjemmeside/nyhedsbrev: Ny sikkerhedsstandard til landbruget er på vej
Læs mere HER

2015.04.07
Omtale på DR.dk: Landmand: Træls at skulle aflive et påkørt rådyr med en hammer
Læs mere HER.

2015.03.20
Omtale i Bovi: Ny teknologi skal reducere påkørsler
Læs mere HER.

2015.03.16
Omtale i Maskinbladet: Sensorer skal redde dyr på marken
Læs mere HER.

2015.03.04
Omtale i Landbrugsavisen: Danske forskere: Landbrugsrobotter skal stoppe for dyr og mennesker
Læs mere HER.

2015.03.04
Pressemeddelelse: Ny undersøgelse understreger behov for sikkerhedssystemer til landbrugsmaskiner.
Læs mere HER.

2014.12.18
Omtale i Effektivt Landbrug: Robotter overtager snart markarbejdet

2014.01.06
Omtale i MARK: Forskning i bedre sikkerhed
 
2013.12.30
Omtale på Børsen.dk: KORT NYT: Robotter på markarbejde

2013.12.27
Omtale i Dagbladet Ringsted: Robotter skal ud på marken

2013.12.27
Omtale på RoboClusters hjemmeside/nyhedsbrev: Næste skridt mod sikre selvkørende landbrugsmaskiner

2013.12.17
Omtale i Metal-Supply: Vil lave ufarlige, selvkørende landbrugsmaskiner

2013.12.16
Omtale i Dagbladet Struer: Lokalt robot-firma med i millionprojekt

Kontaktperson
Ole GreenOle Green

Administrerende direktør

AGROINTELLI

T. +45 5185 4406

LOADEMAIL[olg]DOMAIN[agrointelli.com]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere