• Danish
 • English

Scale-Up Denmark Robotics

Scale-Up Denmark Robotics har til formål at øge antallet af danske vækstvirksomheder inden for robotteknologi. Initiativet udspringer af regeringens vækstpakke “Danmark helt ud af krisen - Virksomheder i vækst”.

Med denne aftale om regionale vækstpartnerskaber mellem regeringen og de regionale vækstfora, blev det slået fast at parterne ville fremme et tættere samarbejde. Dette samarbejde skal mellem succesfulde iværksættere, erfarne erhvervsfolk og det danske iværksættermiljø ved at etablere initiativet.

Formål/ Vision
Det grundlæggende mål med Scale-Up Denmark Robotics er at gøre de deltagende virksomheder i stand til at skabe hyper-vækst. Dette vil ske ved at klæde de deltagende organisationer på, så de har kompetencerne og de organisatoriske forudsætninger til at skalere virksomheden ved projektets afslutning.

Dette mål vil blive opnået gennem acceleratorforløb.  

Aktiviteter i programmet:
Acceleratorforløb har en varighed af 12 måneder af to omgange med 10 virksomheder i hver periode. Forløbet dækker over inddragelse af relevante kompetencer på et højt fagligt niveau samt relevante nationale og internationale netværk. Dette forløb indledes med en kick-off konference, hvor de deltagende virksomheder får mulighed for at møde konsulenter, eksperter og de andre deltagere i forløbet.

Resten af acceleratorforløbet foregår hos den deltagende virksomhed med faglige eksperter inden for følgende emner:

 • Leadership & Culture
 • Strategic HR
 • Value Proposition & Messaging
 • Distribution & Go-To-Market
 • Requirement & Roadmap
 • Supply Chain

Forventede resultater
Det overordnet mål er at få 20 virksomheder igennem hele acceleratorforløbet.

Bevilling
Programmet har et budget på 8,5 mio kr. bevilliget af Syddansk Vækstforum, Erhvervsstyrelsen og Den Europæiske Regionalfond.

Virksomheder der egner sig til Scale-Up Denmark Robotics acceleratorforløbet betaler 135.000 kr. for de ydelser, de modtager i forbindelse med forløbet.

Programmet løber i perioden 2017-2019 og er en del af Scale-Up Denmark. 

Projektdeltagere
Erhvervshus Syddanmark (projektleder)
Teknologisk Institut
Odense Robotics

Innovationsnetværket RoboCluster indgår i bevillingsudvalget. Udvalget skal sikre, at de virksomheder der udvælges matcher de beskrevne kriterier og har den fornødne kvalitet.    

Læs mere om Scale-Up Denmark Robotics

20171221_Scale-Up Robotics   20171221_Erhvervsstyrelsen_logo    20171218_Den Europæiske Union_logo

Kontaktperson
Per F. GøsePer F. Gøse

Projektleder

RoboCluster

T. +45 6550 7387

LOADEMAIL[pfg]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere