• Danish
  • English

Simulering af ægte kollaborative robotløsninger

Projektet er et feasibility studie, der vil afdække mulige fremgangsmåder ved hjælp af simulering til at facilitere indførelse af kollaborative robotter. Omdrejningspunktet vil være realistiske simuleringer, som vil undersøge og afgøre om et givet løsningsforslag kan fungere i praksis.

Ægte kollaborative robotløsninger, hvor mennesker og robotter arbejder sammen om at løse en given opgave, og hvor mennesker permanent interagerer med robottens arbejdsområde er endnu ikke implementeret så mange steder. 20181121_projekt _start 2019

Simuleringen vil omfatte omgivelserne og udstyret for den kollaborative løsning, således at det kan undersøges, hvorvidt der er et fornuftigt arbejdsområde for robotter og medarbejdere. Projektet vil endvidere omfatte simuleringer af de vigtigste processer - som robotterne skal udføre - således at takttid i disse kan verificeres. 

Projektdeltagere

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere