• Danish
 • English

SqM-Farm

Kunstig intelligens, robotter og droner skal give landmænd stedspecifik sundhedsstatus i marken, og dermed forbedre kvalitet og udbytte i landbruget.

Baggrund
Landmænd har i mange år studeret deres jord og afgrøder for at optimere kvalitet og udbytte. I løbet af det sidste århundrede har den industrielle udvikling introduceret utallige nye teknologier, der gør det muligt for landmændene at dyrke mere jord på mindre tid. Den generelle optimering har haft fokus på omkostningsreduktion, hvor kerneomkostningerne har været forbrug af tid til at dyrke og pleje jorden og afgrøderne.

20180830_sqm Farm Tekst Billede

For at opretholde konkurrenceevnen hos
dansk landbrug er det afgørende, at man fortsat udvikler og implementerer nye teknologier. I den næste udgave af præcisionsjordbrug spiller dataudnyttelse en stor rolle. I industrien anvender man begrebet ‘Internet of Things’ (IoT), som beskriver mulighederne for at anvende nye teknologier, samkøre de enorme datamængder herfra og ved brug af avanceret statistik få nye produktionsoptimerende løsninger.

I landbruget ønsker man at intensivere produktionen ved at implementere nye teknologier til at evaluere hver eneste kvadratmeter af den dyrkede jord på en bedrift, uanset om bedriften har 100 hektar eller 100.000 hektar. Sensorer på fuldt automatiserede droner i luften, på observationsrobotter på jorden og fra satellitter vil supplere sensorer på landbrugsmaskiner, der med høj præcision og stedsspecifikt vil give informationer om bl.a. jordens status, afgrødevækst og biologiske trusler mod afgrøderne. Dette vil i en nær fremtid muliggøre et stedsspecifikt beslutningsstøttesystem til den næste generations landmand til fortsat opgradering og forbedringer af dyrkningspraksis, udnyttelse af næringsstoffer og forøgelse af afgrødekvalitet og -udbytte.

Formål/vision
I projekt SqM-Farm vil man anvende kunstig intelligens og de nyeste former for sensorteknologi til at indhente specifik information helt ned på kvadratmeterniveau på et givet felt. I løbet af vækstperioden vil landmanden således dagligt kunne overvåge afgrødevækst, næringsstoffer, sygdomme, skadedyrsangreb mm.

Systemet vil blive demonstreret hos Gyldensteen Gods på Nordfyn, hvor projektet vil udnytte mulighederne for at bruge droner og robotter til overvågning af afgrøder og derved demonstrere de potentialer, der er i droner og robotter til stedspecifik automatisk afgrødeovervågning af plantesundhed og vækst.

Formålet er at:

 1. Hjælpe landmanden med at beslutte hvor, hvornår og hvor ofte et givet areal skal inspiceres. Det vil gøre det muligt at udvikle grundlaget for en mere detaljeret forretningsplan for dataopsamlingssystemerne
 2. Videreudvikle kamerabaserede sensorer til at bestemme afgrødevækst, næringsstofstatus, sygdomsangreb, ukrudt og skadedyr i korn og løg
 3. Videreudvikle prisbillige drone- og robotsystemer til dataopsamling i landbruget
 4. Udvikle et beslutningsstøttesystem, som omsætter de indsamlede data til brugbar information for landmanden
 5. Demonstrere hvordan systemet vil fungere på en moderne bedrift med korn, løg og græskar.

Sq M-Farm _Poster _Final (Med Grid)


Forventede resultater
Projektet vil gøre det muligt i praksis at benytte kunstig intelligens til at identificere områder i marken, som bør have særlig opmærksomhed. Det kan være områder, som er hæmmet af næringsstofmangel, sygdomme eller skadedyr. Analyser baseret på satellitbilleder skal anvendes til at sende robotter og droner til de udpegede områder for at udføre en inspektionen af afgrøder på en omkostningseffektiv måde for landmanden. Projektet skal dermed være med til at forbedre kvalitet og udbytte i landbruget, og samtidig gavne miljøet, idet landmandens tilstedeværelse bliver optimeret og fokuseret ift. de aktuelle tilstande i marken.

Økonomi
Projektet har et budget på 21,9 mio. kr., og er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet med kr. 14,8 mio. kr. i perioden januar 2018 til december 2020.

Deltagere

20180830_GUDP

Kontaktperson
Morten NielsenMorten Nielsen

Cluster Manager

RoboCluster

M. +45 9350 7313

LOADEMAIL[morten.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere