• Danish
 • English

Styrbar suge-crawler-robot til inspektion af ikke-magnetiske overflader

Et nyt demonstrationsprojekt benytter sig af en suge-crawler-robot til inspektion af broer og vindmøllevinger, bygningskonstruktioner mv.

Periodiske inspektioner af broer og lignende kræver ofte omfattende afspærringer og omlægning af trafikken med trafikale problemer og høje omkostninger til følge. Disse gener og omkostninger kan reduceres ved anvendelse af en styrbar suge‐crawler-robot i den indledende inspektion. Dermed er det kun broer, der har behov for efterfølgende vedligeholdelse, der skal afspærres. 

I dag tager man vindmøllevinger ned, når de skal inspiceres, hvilket er en kompliceret og tidskrævende proces - ikke mindst offshore. Med suge-crawler-robotten foretager man den indledende inspektion direkte på vingerne. Derudover er det forventningen, at suge‐crawler-robotten kan anvendes på alle ikke-magnetiske overflader til inspektion af f.eks. rustfrie beholdere, tanke og bygningskonstruktioner.

Formål og vision

Formålet med demonstrationsprojektet er at dokumentere mulighederne for at kunne inspicere eksempelvis broer eller vindmøllevinger i drift ved hjælp af en styrbar suge‐crawler-robot prototype. Robotten kører på ikke-magnetiske overflader ved hjælp af et nyt vakuum-koncept.

I udviklingen af den nuværende prototype af suge-crawler-robotten vil følgende opgaver indgå:

 • lettere modificering og optimering af robotten, så den kan opnå maksimal vedhæftningskraft på så forskelligartede overflader som rå betonoverflader og glatte vindmøllevinger 
 • konfiguration af robotten til de udvalgte inspektionsopgaver med inspektionsmoduler, herunder radar til betonkonstruktioner og ultralyd til vindmøllevinger
 • designvurdering og samarbejde med DTU/AAU omkring optimering af vakuum‐systemet
 • demonstration af robotten på udvalgte applikationer, som bliver stillet til rådighed af projektets øvrige deltagere, herunder en betonbro eller lignende betonkonstruktion samt en vindmøllevinge monteret på en mølle i drift
 • afslutningsvis demonstration af robotten for øvrige interessenter, der ikke er projektdeltagere.


Forventet målgruppe
Projektet forventer at kunne demonstrere koncepter, som vil effektivisere inspektionen af broer og vindmøllevinger, andre ikke-magnetiske overflader.

Målgruppen er først og fremmest rådgivende virksomheder og statslige institutioner samt virksomheder, som har behov for fjernstyrede inspektioner af store ikke-magnetiske overflader.

Bevilling
Det faglige projekt er bevilliget af Innovationsnetværket RoboClusters interne midler, og har et budget på kr. 500.000.

Tidshorisont
Projektet foregår i indeværende kalenderår: 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Deltagere

Videopræsentation
Se en videopræsentation af projektet HER.

 

Kontaktperson
Steen Arnfred NielsenSteen Arnfred Nielsen

Projektleder, F&U koordinator

FORCE Technology

+45 2269 7573

LOADEMAIL[srn]DOMAIN[force.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere