• Danish
  • English

Test af kirurgiske teknologier

Afprøvning og dataindsamling i forbindelse med udvikling af teknologier til kirurgiske indgreb.

Baggrund

Udvikling af medicinsk udstyr kræver både20170409_kirurgiske_teknologier teknisk og klinisk viden, og ofte kan manglen på denne viden være med til at begrænse fremdriften i forbindelse med udvikling af medicinsk udstyr. Her er dokumentation og afprøvning en helt essentiel del af udviklingsfasen, og jo mere data man har, jo nemmere er det at få godkendt udstyret i sidste ende.

Formål/ Vision

Formålet med projektet er at facilitere tests af medicinsk udstyr ved hjælp af dyreforsøg. I projektet indgår to virksomheder, der begge har behov for at teste deres produkter ved dyreforsøg.

SDU stiller teknisk viden omkring måling af bevægelser til rådighed for virksomhederne, som herigennem får mulighed for at indhente essentiel viden, samtidig med at de får testet deres produkt. Dyreforsøgene bliver gennemført i samarbejde med OUH.

Aktiviteter i projektet:

Aktiviteterne har til formål at forberede forsøg for to forskellige cases. I begge tilfælde skal SDU opsamle og databehandle forsøgsdata, der indeholder data om bevægelsesmønstre.

  • Case 1: 3Dintegrated Her vil man facilitere udførelsen af dyreforsøg med en ny type 3D sensor til brug ved kikkertundersøgelser.
     
  • Case 2: LapTics Her vil man facilitere simulering af bevægelsesmønstre og antal frihedsgrader for en ny holder til brug ved kikkertundersøgelser. Resultaterne vil blive brugt i planlægningen og udførelsen af forsøg med grise.

Forventede resultater

Helt konkret vil projektet være med til at modne virksomhedernes viden om deres produkter. Derudover vil projektet være med til at give SDU mere erfaring med afvikling og rapportering af kliniske dyreforsøg.

På kort sigt forventer man at skabe en vidensopbygning omkring, hvordan man simulerer og tester bevægelsesmønstre ved kikkertkirurgi. På længere sigt forventer man en øget aktivitet omkring afprøvning af medicinsk udstyr og tiltrækning af virksomheder, der vil udvikle og afprøve medicinsk udstyr - en ydelse som ellers er forbeholdt meget få aktører på markedet.

Bevilling

Projektet løber fra d. 1. marts 2017 til d. 28. februar 2018, og har et samlet budget på 750.000 kroner. Heraf bevilges 375.000 kroner gennem Innovationsnetværket RoboCluster.

Projektdeltagere

Kontaktperson
Thiusius Rajeeth SavarimuthuThiusius Rajeeth Savarimuthu

Lektor

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, SDU

M. +45 2440 9545

LOADEMAIL[trs]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere