• Danish
  • English

Universal RoboTrainer

Undersøgelse af muligheder for genoptræning af skader efter fx blodpropper via industrirobotter

20150505_UniversalRoboTrainerGenoptræning af følgeskader efter blodpropper og hjerneblødninger er en stor og krævende opgave for patienten og en bekostelig udfordring i sundhedsvæsenet og samfundet som helhed.  Folk, der får for blodpropper og hjerneblødninger, oplever ofte at miste funktionsevnen eller dele deraf som følge af, at dele af hjernen er uden blodforsyning. Disse ødelæggelser kan resultere i nedsat muskelkontrol samt lammelser.
Genoptræningsstudier har vist, at mange gentagelser af træningsøvelser er et effektivt middel til at få hjernen til at lære at kontrollere lammede muskelgrupper, så man langsomt kan arbejde sig tilbage mod en bedre funktionsevne. Afhængigt af funktionsnedsættelsens karakter er patienten ofte ikke selv i stand til at udføre øvelserne uden hjælp fra terapeuter. Patienten er derfor afhængig af terapeuten i lang tid efter ulykken.

Et projekt i Patient@home - med udgangspunkt i industrirobotten Universal RoboTrainer, sætter fokus på, hvordan man kan anvende industrirobotter til genoptræning, idet disse er designet til at lave mange gentagelser og være fleksible i henhold til at kunne løse mange forskellige opgaver.

Rehabilitering med industrirobotter

Tanken bag projektet er, at ved at anvende industrirobotter som træningspartnere til specialiseret og personlig genoptræning, kan det gavne både patienten og samfundet.

Robotterne skal kunne understøtte patienterne i at lave specifikke bevægelser, der lader dem genvinde funktionsevnen, ved fysisk at føre eksempelvis deres arm i den bevægelsesbane, der trænes. Sensorer i robotten skal hjælpe med at bestemme, hvor meget patienten skal understøttes, så øvelsen hverken bliver for svær eller for let, men automatisk tilpasses patientens niveau og individuelle fremskridt.

I projektet vil der desuden være fokus på at gøre det let for terapeuter at opsætte individuelle træningsprogrammer til de enkelte patienter. Ligesom der også vil blive set på, hvordan man kan gøre robottræningen mere motiverende for at sikre så effektiv en genoptræning som muligt.

Forventede resultater 

Det forventes, at projektet vil give et godt indblik i, hvad der teknologisk set skal til for at kunne lave genoptræning med industrirobotter. Ligeledes vil projektet give eksempler på funktionelle træningsøvelser, der er praktisk mulige at lave med en industriel robot. Derudover vil projektet forventeligt bidrage med nye perspektiver på, hvordan man gør programmeringen af robotten tilgængelig for terapeuter. Sidst, men ikke mindst, forventes projektet at give et solidt indblik i, hvordan interaktionen mellem menneske og robot kan virkeliggøres, bl.a. gennem bevægelse.

Projektet foregår i tæt samarbejde med OUH Odense Universitetshospital - Neurorehabiliteringen - Sygehusenheden Ringe.

Partnere

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Innovationsnetværket RoboCluster

Odense Universitetshospital - Neurorehabilitering, Sygehusenhed Ringe

Kontaktperson
Conny HeidtmannConny Heidtmann

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2058 5132

LOADEMAIL[conny.heidtmann]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere