• Danish
 • English

Værdi-Kædereaktion

Projektet adresserer udfordringerne i teknologitunge robotvirksomheder, der har svært ved at italesætte produkterne i en markedsorienteret kontekst.
Baggrund
I konkurrencen differentierer robotvirksomheder sig ofte på marginale teknologiske kompetencer, der hurtigt kan indhentes og efterlignes. Der er et stort potentiale for differentiering, hvis virksomheden kan kombinere de ingeniørfaglige kompetencer med brugerindsigt og et bredere samfundsmæssigt perspektiv på den teknologiske løsning. 
 
Projektet vil identificere mulighederne for at optimere robotvirksomheders produktudvikling gennem øget inddragelse af bruger og operatør - konkret fra byggebranchen. Målet er at skærpe virksomhedernes opmærksomhed på værdibaserede brandingpotentialer, der kan styrke deres internationale markedsposition.20170307_Værdikædereaktion
 
Formål/ Vision
Formålet med projektet er at udvikle en operationel guide til brugerdreven produktudvikling og international branding. Guiden skal være med til at inspirere teknologitunge virksomheder fra robot- og automatiseringsbranchen til at udvide deres tankegang og medtænke brugerperspektiver og brandingpotentialer gennem hele produktudviklingsprocessen - fra første idé til markedsintroduktionen - men også afdække hvilke barrierer internt i virksomhederne, der kan hindre innovation.
 
I projektet involveres ingeniørtunge virksomheder, der har potentiale til at udvikle fremtidens robot- og automatiseringsteknologier til byggebranchen, samt byggeriets virksomheder - entreprenører, håndværkere og rådgivere. 
 
Projektets aktiviteter bidrager alle med indhold og eksempler til den guide, som projekt Værdi-Kædereaktion munder ud i:
 
 • Nærkontakt med brugere
  Projektet foretager en antropologisk undersøgelse af, hvilke mentale og praktiske barrierer og støtter, der er i forbindelse med implementering af automatisering og robotteknologi i byggebranchen.
  Både entreprenører, udførende håndværkere og robotudviklere bliver inddraget for at skabe en forståelse for hele den værdikæde, teknogien indgår i.
  Link tik rapporten 'Robotteknologi til Byggebranchen - En antropologisk undersøgelse af robotteknologiens potentialer og begrænsninger i den danske byggebranche'
 • Nye Horisonter
  På baggrund af den indsamlede viden fra første fase afholdes tre workshops med virksomheder, praktikere og forskere inden for disciplinerne (for)brugerindsigt, organisations- og forretningsudvikling, branding og internationalisering.
 • Guide til fremtiden
  Viden og resultater fra den antropologiske undersøgelse og de tre workshops bearbejdes til en operationel guide, til brugerdrevet produktudvikling og international branding. Guiden er målrettet teknologitunge produktudviklingsvirksomheder generelt, men givet projektets afsæt med særlig fokus på robot- og automatiseringsbranchen.
  Link til guiden 'Med robotten på arbejde - guide til robotudvikling på arbejdspladser'.
Forventede resultater
Projektet forventer, at virksomheder, som arbejder med udvikling af robot- og automatiseringsteknologier vil udvikle et nyt perspektiv på mulighederne for værditilvækst i nye sektorer - i projektet konkretiseret ved byggeriet. Dernæst at de er blevet mere opmærksomme på strategisk branding og værdien af andre parametre end de rent tekniske, og at de er blevet mere åbne for en markedsorienteret tilgang til produktudvikling og en mere tværfaglig værdikædetænkning.
 
Denne nye viden og ændrede forståelse vil forbedre virksomheders muligheder for at differentiere sig og dermed skabe værdi på det globale marked.
 
På længere sigt er ambitionen, at resultaterne fra projektet spreder sig til andre industrier, da udfordringerne og løsningsmodeller i vid udstrækning formodes generiske.
 
Bevilling
Projektet løber fra 1. oktober 2016 - 31. december 2017, og har et budget på kr. 1.393.400. 
Heraf bevilger Industriens Fond kr. 1.280.000. 
 
Projektdeltagere

 2070316_Værdikædereaktion_Logoer

 

Kontaktperson
Mette AbrahamsenMette Abrahamsen

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2311 3719

LOADEMAIL[meab]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere