Spillede: En omfattende forklaring og information

Introduktion til begrebet ‘spillede’

Begrebet ‘spillede’ er et verbum, der anvendes i det danske sprog. Det har flere betydninger og bruges i forskellige sammenhænge, herunder musik, teater og sport. I denne artikel vil vi udforske de forskellige aspekter af ‘spillede’ og give en omfattende forklaring og information om ordet.

Hvad betyder ‘spillede’?

‘Spillede’ refererer til handlingen med at udføre eller opføre noget. Det kan være at spille et musikinstrument, optræde på en teaterscene eller deltage i en sportskamp. Ordet har en bred betydning og kan anvendes i forskellige kontekster.

Hvornår bruger man ‘spillede’?

‘Spillede’ bruges, når man ønsker at beskrive en tidligere handling af at spille eller optræde. Det kan være i forbindelse med en specifik begivenhed eller en generel praksis. Ordet bruges ofte i fortællende eller beskrivende sammenhænge.

Grammatisk brug af ‘spillede’

Bøjning af ‘spillede’

‘Spillede’ er bøjningen af verbet ‘spille’ i datid. Her er nogle eksempler på bøjningen af ‘spillede’ i forskellige personer og tal:

 • Jeg spillede
 • Du spillede
 • Han/hun/den/det spillede
 • Vi spillede
 • I spillede
 • De spillede

Eksempler på brugen af ‘spillede’

Her er nogle eksempler på, hvordan ‘spillede’ kan bruges i sætninger:

 • Jeg spillede guitar til koncerten.
 • Hun spillede hovedrollen i teaterstykket.
 • Vi spillede en vigtig fodboldkamp i går.

Betydninger og anvendelse af ‘spillede’

‘Spillede’ i forbindelse med musik

I musikalsk sammenhæng refererer ‘spillede’ til at udføre eller opføre musik på et instrument eller ved at synge. Det kan være solooptrædener, koncerter med et band eller deltagelse i en orkesterforestilling. ‘Spillede’ bruges til at beskrive handlingen med at producere musik.

‘Spillede’ i forbindelse med teater

I teaterverdenen bruges ‘spillede’ til at beskrive handlingen med at optræde på en scene. Det kan være skuespil, musicals eller andre former for teaterforestillinger. ‘Spillede’ refererer til at udføre en rolle og bringe karakterer og historier til live.

‘Spillede’ i forbindelse med sport

I sportskontekst bruges ‘spillede’ til at beskrive deltagelse i en sportskamp eller -begivenhed. Det kan være fodboldkampe, tennisstævner eller andre sportsaktiviteter. ‘Spillede’ refererer til handlingen med at deltage og udføre i en konkurrence.

Historisk perspektiv på ‘spillede’

Oprindelsen af ordet ‘spillede’

Oprindelsen af ordet ‘spillede’ kan spores tilbage til det gamle danske sprog. Det stammer fra det gamle nordiske ord “spila”, der betyder at spille eller opføre. Ordet har udviklet sig over tid og er blevet en integreret del af det moderne danske sprog.

Udviklingen af betydningen af ‘spillede’

Betydningen af ‘spillede’ har udviklet sig i løbet af historien. Oprindeligt blev det primært brugt i forbindelse med musik og teater, men det er senere blevet udvidet til at omfatte sportsbegivenheder og andre former for optræden. Denne udvikling afspejler ændringerne i samfundet og kulturen generelt.

Relaterede begreber til ‘spillede’

Andre former af verbet ‘spille’

Udover ‘spillede’ har verbet ‘spille’ flere andre former, der bruges i forskellige tidspunkter og sammenhænge. Her er nogle eksempler på andre former af verbet ‘spille’:

 • Jeg spiller
 • Du spiller
 • Han/hun/den/det spiller
 • Vi spiller
 • I spiller
 • De spiller

Andre synonymer for ‘spillede’

Der er flere synonymer, der kan bruges i stedet for ‘spillede’, afhængigt af konteksten. Her er nogle eksempler på synonymer for ‘spillede’:

 • Opførte
 • Udførte
 • Deltog i
 • Præsterede

Ekstra information om ‘spillede’

Udtryk og idiomer med ‘spillede’

‘Spillede’ kan også indgå i forskellige udtryk og idiomer, der bruges i det danske sprog. Her er nogle eksempler:

 • At spille anden violin – at have en underordnet rolle eller position
 • At spille med musklerne – at vise styrke eller dominans
 • At spille på følelserne – at manipulere med andres følelser

Kulturelle referencer til ‘spillede’

‘Spillede’ er en vigtig del af forskellige kulturelle udtryk og referencer. Det kan være i form af musikalske forestillinger, teaterstykker eller sportsbegivenheder. ‘Spillede’ er en måde at udtrykke sig kreativt og underholde publikum.

Opsummering af ‘spillede’

De vigtigste punkter om ‘spillede’

– ‘Spillede’ er et verbum, der bruges til at beskrive handlingen med at udføre eller opføre noget.

– Det kan bruges i forbindelse med musik, teater og sport.

– ‘Spillede’ bøjes i datid og kan bruges i forskellige personer og tal.

– Der er flere synonymer og relaterede begreber til ‘spillede’.

– ‘Spillede’ har en historisk oprindelse og har udviklet sig over tid.

Referencer

1. Dansk Sprognævn – “spillede” – https://dsn.dk/ordbog?query=spillede

2. Den Danske Ordbog – “spillede” – https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=spillede

ejer Avatar

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.