• Danish
  • English

Ydelser

Innovationsnetværket RoboCluster tilbyder en pallette af forskellige innovationsydelser til såvel danske som udenlandske virksomheder og offentlige institutioner. Alle ydelser gearer dig og din organisation til en fremtid, hvor innovative robotteknologier flytter ind i alle dele samfundet

Alle ydelser tager udgangspunkt i netop din organisations konkrete innovationsbehov. Målet er nemlig at støtte op om RoboClusters vision, som ønsker at gøre Danmark til foregangsland for udvikling og innovativ anvendelse af robotteknologi og automation, hvor det skaber størst værdi for det danske samfund og den enkelte virksomhed.

Klik på linkene herunder, og læs mere om de enkelte innovationsydelser.

- Adgang til innovationsprojekter og fundraising
- Dedikeret matchmaking med centrale videnmiljøer og virksomheder
- Afklaring af robotteknologiske innovations- og udviklingsbehov

Kontaktperson
Christina E. WanscherChristina E. Wanscher

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

M. +45 9350 7500

LOADEMAIL[cewa]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere